Milieu

OVAM: wie behandelt uw dossier?

Sinds 1 januari werd de OVAM gereorganiseerd, waardoor heel wat mensen zich afvragen welke afdeling hun bodemdossier nu behandelt. Er zijn nu twee afdelingen: Bodeminformatiebeheer (BIB) en Doelgericht Saneren (DS). Voor de duidelijkheid voorziet OVAM een stroomschema.


Afdeling Bodeminformatiebeheer

Is er voor uw dossier alleen een standaardcontrole nodig, dan wordt het behandeld door de afdeling BIB, meer bepaald door het team Bodemattesten en Grondoverdracht.

Is er wel een specifieke controle nodig maar geen doelgroepgerichte acties of instrumenten, dan blijft uw dossier binnen de afdeling BIB. Het wordt dan behandeld door het team Bodemonderzoek en -sanering.

Verder maken het team Kwaliteitsbeheer, dat onder andere instaat voor de auditing en erkenning van bodemsaneringsdeskundigen, en het team Bodemdata, dat onder andere instaat voor het Grondeninformatieregister, ook nog deel uit van deze afdeling

Afdeling Doelgericht saneren

Alleen wanneer er een specifieke controle én doelgroepgerichte acties of instrumenten nodig zijn, gaat uw dossier naar de afdeling DS. Die bestaat uit vier teams, die elk een andere doelgroep behandelen: Bedrijven, Lokale en bovenlokale besturen, Particulieren en Publieke instellingen. Het team van uw doelgroep trekt uw dossier, maar werkt samen met de andere teams.

OVAM-dossierflow

Team Klantenbeheer: één aanspreekpunt voor vragen over bodem

Nieuw is ook het team Klantenbeheer. Hebt u een vraag over bodem en vindt u niet meteen het antwoord op www.ovam.be, dan kunt u voortaan rechtstreeks bij hen terecht via 015.28.41.38 of 015.28.44.58, of via mail op bodem@ovam.be. Indien nodig leggen ze uw vraag voor aan de interne specialisten bij de OVAM.

Voor algemene vragen of vragen over afval en materialen kunt u terecht op 015 284 284 of op info@ovam.be.

Bron:  OVAM-nieuwsbrief - mei 2016

Gepubliceerd op 25-05-2016

  391