Overzicht van de wettelijke maatregelen tegen Covid-19 (update 2 juni, 12u30)

De voorbije weken hebben de Europese, nationale en deelstaatoverheden heel wat maatregelen genomen tegen het Covid-19-virus. Die maatregelen hebben echter uiteenlopende data van inwerkingtreding en worden ook op verschillende data buiten werking gesteld. Om het noorden niet te verliezen, vindt u hierna een overzicht van de meest relevante anti-Covid-19-maatregelen die tot nu gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad en het Belgisch Staatsblad, mét een beknopte beschrijving van de aard van de maatregelen, hun looptijd en een rechtstreekse link naar de wettekst.

Recente wijzigingen worden aangegeven in het groen.
Wettelijke akten die niet meer van toepassing zijn worden weergegeven in het grijs.
 

Europese Unie

Energie-etikettering en ecodesigneisen. Geen uitstel, maar lidstaten mogen in beperkte mate rekening houden met impact van covid-19.
 • Vanaf 2 juni 2020.
Kennisgeving van de Commissie betreffende de toepassing van eisen inzake energie-etikettering voor elektronische beeldschermen, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties, koelapparaten en huishoudelijke afwasmachines, en van eisen inzake ecologisch ontwerp in verband met de verstrekking van informatie voor externe stroomvoorzieningen, Pb. C182, 02/06/2020.Wetgeving op senTRAL
Controles op voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen. Elektronisch.
 • Vanaf 2 juni 2020.
 • T.e.m. 1 augustus 2020.
Versoepeling van de controles op levensmiddelen, dierenvoeding, planten en gewasbeschermingsmiddelen wegens tekort aan personeel. Tijdelijke maatregelen.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 1 juni 2020.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/714 van de Commissie van 28 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft het gebruik van elektronische documentatie voor de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten en de periode waarin tijdelijke maatregelen van toepassing zijn, Pb. L167, 29/05/2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19), Pb. L94, 31/03/2020.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Europese vennootschap (SE) en Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Verlenging van de termijnen voor de algemene vergadering.
 • Vanaf 1 januari 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Verordening (EU) 2020/699 van de Raad van 25 mei 2020 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE's) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE's), Pb. L165, 27/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Transportsector. Geldigheidsduur van rijbewijzen en certificaten.
 • Vanaf 28 mei 2020 of 4 juni 2020.
 • T.e.m. 30 november 2020 (Uitz.)
Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, Pb. L165, 27/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Havens. Havenrechten.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 31 oktober 2020.
Verordening (EU) 2020/697 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/352, teneinde havenbeheerders of bevoegde instanties toe te staan flexibiliteit te bieden bij het opleggen van heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur in het kader van de COVID-19-uitbraak, Pb. L165, 27/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Luchtvaartmaatschappijen en grondafhandelingsdiensten. Exploitatievergunningen. Verkeersrechten.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Verordening (EU) 2020/696 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap naar aanleiding van de COVID‐19-pandemie, Pb. L165, 27/05/2020.Wetgeving op senTRAL
100 miljard euro aan goedkope leningen voor EU27-lidstaten ter financiering van tijdelijke werkloosheid of werktijdverkortingen en maatregelen op gezondheidsgebied.
 • Vanaf 1 februari 2020.
 • T.e.m. 31 december 2022.
Verordening (EU) 2020/672 van de Raad van 19 mei 2020 betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak, Pb. L159, 20/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Medische hulpmiddelen. Uitstel van inwerkingtreding van verordening 2017/745. Impact op reeds aangemelde instanties en hun conformiteitsbeoordelingen.
 • Vanaf 19 mei 2020.

Medische hulpmiddelen. Uitstel van inwerkingtreding van verordening 2017/745 tot 21/05/2021.

 • Vanaf 24 april 2021.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/666 van de Commissie van 18 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 920/2013 wat betreft de verlenging van de aanwijzing van aangemelde instanties en het toezicht op en de monitoring van die instanties, Pb. L156, 19/05/2020.

Verordening (EU) 2020/561 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft, Pb. L130, 24/04/2020.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Zie ook persbericht van de Europese Commissie.
Binnengrenscontroles. Criteria voor opheffing.
 • Geen datum (vanaf 15/05/2020)
Mededeling van de Commissie Naar een gefaseerde en gecoördineerde aanpak van het herstel van het vrije verkeer en de opheffing van de binnengrenscontroles — COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Vervoer. Herstelmaatregelen.
 • Geen datum (Vanaf 15/05/2020).
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende het geleidelijke herstel van het vervoer en de connectiviteit – COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Horeca en toerisme. Veiligheidsmaatregelen voor heropstart.
 • Geen datum (vanaf 15/05/2020).
Mededeling van de Commissie EU-richtsnoeren voor de geleidelijke hervatting van toeristische diensten en voor gezondheidsprotocollen voor horecagelegenheden — COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Pakketreizen: voucher of terugbetaling.
 • Vanaf 1 maart 2020.
Aanbeveling (EU) 2020/648 van de Commissie van 13 mei 2020 inzake vouchers die aan passagiers en reizigers worden aangeboden als alternatief voor terugbetaling van geannuleerde pakketreizen en vervoersdiensten in het kader van de COVID-19-pandemie, Pb. L151, 14/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Staatssteun. Aanvullende tijdelijke staatssteunmaatregelen.
 • Vanaf 13 mei 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Steunmaatregelen “om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen” zijn verenigbaar met de interne markt (Pb. C91I, 20/03/2020).
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.

Staatssteun voor onderzoek naar Covid-19-virus. Mogelijkheid om verschillende vormen van staatssteun te combineren. Steun aan ondernemingen in moeilijkheden in diverse sectoren (Pb. C112I, 04/04/2020).
 • Vanaf 3 april 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Mededeling van de Commissie Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID‐19-uitbraak,Pb. C164, 13/05/2020.

Mededeling van de Commissie -Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun (...), Pb. C112I, 04/04/2020.
Mededeling van de Commissie -Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C91I, 20/03/2020.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Mededeling, Pb. C112I, 04/04/2020

Kort bericht:
Covid-19: Europese Commissie verruimt haar tijdelijke kaderregeling ter ondersteuning van de ondernemingen.
Wetgeving op senTRAL (basisbesluit)
Gezondheidswerkers: grensoverschrijdende arbeid, erkenning.
 • Zonder datum (vanaf 8 mei 2020).
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende het vrije verkeer van gezondheidswerkers en de minimale harmonisatie van opleidingen in verband met COVID‐19-noodmaatregelen — aanbevelingen met betrekking tot Richtlijn 2005/36/EG 2020/C 156/01, Pb. C156, 08/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Europese Commissie doet aanbevelingen voor grensoverschrijdende inzet van gezondheidspersoneel

Zie ook Persbericht van de Europese Commissie.
Asielprocedures, opvang, preventie en hygiëne, onderwijs, terugkeerprocedures, gezondheidscontroles.
 • Zonder datum (vanaf 17 april 2020).
Mededeling van de Commissie COVID-19: Richtsnoeren betreffende de uitvoering van de relevante EU-bepalingen op het gebied van de asiel- en terugkeerprocedures en betreffende hervestiging, Pb. C126, 17/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Europa stuurt aan op een gecoördineerde Europese exit-strategie.
 • Zonder datum (vanaf 17 april 2020).
Gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID 19, Pb. C126, 17/04/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa stuurt aan op gecoördineerde exitstrategie.
Privacybescherming bij Covid-19-apps.
 • Zonder datum (vanaf 17 april 2020).
 • Zie ook Aanbeveling (geanonimiseerde mobiliteitsgegevens), Pb. L114, 14/04/2020.
Mededeling van de Commissie -Richtsnoeren in verband met gegevensbescherming voor apps ter ondersteuning van de bestrijding van de COVID-19-pandemie, Pb. C124I, 17/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Beoordeling van lidmaatschapsaanvragen van netwerken voor uitwisseling van gezondheidsinformatie.
 • Vanaf 1 of 18 april 2020.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/534 van de Commissie van 16 april 2020 tot opschorting van de beoordeling van aanvragen voor lidmaatschap van bestaande Europese referentienetwerken, Pb. L119, 17/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Uitstel voor rapportage over pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen.
 • Vanaf 18 april 2020.
Verordening (EU) 2020/533 van de Europese Centrale Bank van 15 april 2020 betreffende de verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens, Pb. L119, 17/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Oproep tot meer testen. Informatie die uit de tests kan afgeleid worden.
 • Zonder datum (vanaf 15 april 2020).
Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren betreffende diagnostische in-vitrotests voor COVID-19 en hun prestaties, Pb. C122I, 15/04/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Welke soorten tests zijn er momenteel op de markt?
Activering van (medische) noodhulp; toegelaten subsidies.
 • Vanaf 1 februari 2020.
 • T.e.m. 31 januari 2022.
Verordening (EU) 2020/521 van de Raad van 14 april 2020 tot activering van noodhulp uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de uitbraak van Covid-19, Pb. L117, 15/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Strengere meldplicht voor personen met shortposities in aandelen wegens onzekere financiële situatie.
 • Vanaf 16 maart 2020 (?).
 • T.e.m. 15 juni 2020 (?).
Besluit (EU) 2020/525 van de Europese Autoriteit voor effecten en markten van 16 maart 2020 dat natuurlijke of rechtspersonen met netto shortposities boven een bepaalde drempelwaarde in het geplaatste aandelenkapitaal van ondernemingen waarvan de aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, tijdelijk verplicht worden bij een lagere drempelwaarde de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen overeenkomstig artikel 28, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L116, 15/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Bescherming van bemanning en passagiers van zeeschepen.
 • Zonder datum (vanaf 14 april 2020).
Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid, de repatriëring en reizen van zeevarenden, passagiers en andere personen aan boord van schepen, Pb. L119, 14/04/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: scheepsbemanning vervult essentiële functie met bijzondere rechten en plichten.
Gebruik van waarschuwings- en traceringsapps in strijd tegen Covd-19-virus.Aanbeveling (EU) 2020/518 van de Commissie van 8 april 2020 over een gemeenschappelijke toolbox voor het gebruik van technologie en gegevens om de Covid-19-crisis te bestrijden en te boven te komen, met name wat mobiele applicaties en het gebruik van geanonimiseerde mobiliteitsgegevens betreft, Pb. L114, 14/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Soepeler criteria voor mededinging.
 • Vanaf 8 april 2020.
Mededeling van de Commissie. - Tijdelijk raamwerk voor de beoordeling van mededingingskwesties met betrekking tot samenwerking tussen bedrijven in respons op noodsituaties voortvloeiend uit de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C116I, 08/04/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa laat afwijkingen op mededinging toe voor schaarse onmisbare producten en diensten.
Aanvoer, toewijzing en gebruik van geneesmiddelen voor behandeling van Covid-19 patiënten.
 • Vanaf 8 april 2020.
Mededeling van de Commissie. - Richtsnoeren inzake de optimale en rationele aanvoer van geneesmiddelen om tekorten tijdens de uitbraak van COVID-19 te voorkomen, Pb. C106I, 08/04/2020.Wetgeving op senTRA
Vrijstelling van btw op bepaalde ingevoerde goederen in het kader van Covid-19.
 • Vanaf 30 januari 2020.
 • T.e.m. 31 juli 2020.
Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden, Pb. L103I, 03/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europese Commissie ziet af van btw en douanerechten op invoer van medische uitrusting uit niet-EU-landen.
Beheer van intensivecarebedden op Europees niveau. Grensoverschrijdend spoedvervoer van patiënten. Vergoeding van de gezondheidszorgkosten.
 • Zonder datum (vanaf 3 april 2020).
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor EU-noodhulp voor grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg met betrekking tot de COVID-19-crisis, Pb. C111I, 03/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Overheidsopdrachten.
 • Zonder datum (vanaf 1 april 2020).
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie, Pb. C108I, 01/04/2020.Wetgeving op senTRAL
In- en doorreisbeperkingen tegenover vrij verkeer van werknemers. Situatie van grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders.Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: 'Vrij verkeer van werknemers' blijft gelden voor werknemers in cruciale beroepen en seizoenarbeiders.'

Kort bericht:
Covid-19 : Europese Commissie lijst 'cruciale beroepen' op.
Tijdelijke reisbeperkingen voor derdelanders. Facilitering van doorreismogelijkheden voor gestrande EU-burgers. Minimale dienstverlening op consulaten. Overschrijding van toegelaten residuur bij visumplicht.Mededeling van de Commissie - COVID-19 - Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa verduidelijkt regels voor inreizen van essentiële arbeidskrachten en terugkerende EU-burgers.
De ECB beveelt de banken aan om hun kapitaal aan te wenden voor het ondersteunen van de economie en om geen prioriteit te geven aan het uitkeren van dividenden.
 • Vanaf 30 maart 2020.
 • T.e.m. 1 oktober 2020 (of later).
Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 maart 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19 pandemie en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/1, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Mogelijkheid voor publieke verzekeraars om kortlopende exportkredietverzekeringen te  verstrekken voor export naar een lijst van landen met tijdelijk onverhandelbare risico’s,
zoals België.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Mededeling van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering, Pb. C101I, 28/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Beperkingen op het luchtverkeer zijn tijdelijk toegelaten, maar de lidstaten móeten toestemming verlenen voor vluchten met systeemkritieke goederen (zoals geneesmiddelen, PBM en testapparatuur),
vluchten voor het vervoer van bijstand in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming, overheidsvluchten en vluchten voor bijzondere activiteiten, zoals medische vluchten.
 • Zonder datum (vanaf 27 maart 2020).
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie: Luchtvrachtactiviteiten faciliteren tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C100I, 27/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa wil dat lidstaten vrachtvluchten garanderen en doet aanbevelingen.
De Commissie vraagt om de screening van buitenlandse investeringen vervroegd toe te passen om een uitverkoop van Europese bedrijven n.a.v. corona te vermijden.
 • Zonder datum (vanaf 26 maart 2020).
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor de lidstaten betreffende buitenlandse directe investeringen en vrij verkeer van kapitaal uit derde landen en de bescherming van de strategische activa van Europa, in afwachting van de toepassing van Verordening (EU) 2019/452 (“Verordening screening BDI”), Pb. C99I, 26/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Voorschriften voor gezondheidschecks op werknemers uit de vervoerssector bij het
oversteken van de grens.
Mededeling van de Commissie over de toepassing van green lanes in het kader van de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te verzekeren, Pb. C96I, 24/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Uitgebreide richtsnoeren voor passagiers die per vliegtuig, trein, bus, touringcar of schip reizen en waarvan de reis geannuleerd werd of vertraging opliep.

 • Zonder datum (vanaf 18 maart 2020).

Mededeling van de Commissie Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19, Pb. C89I, 18/03/2020.

Versoepeling van de conformiteits- en markttoezichtprocedures voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen.

 • Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).

Aanbeveling (EU) 2020/403 van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging, Pb. L79I, 16/03/2020.

Rectificatie, Pb. L84, 20/03/2020.

Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen.

 • Vanaf 16 maart 2020.
 • Zie ook Mededeling (vrij verkeer werknemers), Pb. C102I, 30/03/2020.
 • Zie ook Mededeling (niet-essentiële reizen), Pb. C102I, 30/03/2020.
 • Zie ook Richtsnoeren (grensbeheermaatregelen), Pb. C96I, 24/03/2020.

Covid-19 – Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten, Pb. C86I, 16/03/2020.

Voorlopig geen Europese controles ter plaatse meer bij importeurs, exporteurs, handelaars,.... Alternatieve procedure.

 • Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).

Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid 19 voor antidumping- en antisubsidieonderzoeken, Pb. C86, 16/03/2020.

Restricties op uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (vergunningsplicht).
Deze restricties gelden niet voor de EVA-landen.

 • Vanaf 15 of 21 maart 2020.
 • T.e.m. 26 april 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning, Pb. L77I, 15/03/2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. L84I, 20/03/2020.
 
Richtsnoeren voor de lidstaten m.b.t. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. C91I, 20/03/2020.

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL

 
Federaal

Gezondheidsbeoefenaars. De mogelijkheid tot opvordering wordt na hevig protest uit de sector ingetrokken.
 • Vanaf 29 mei 2020.
Gezondheidsbeoefenaars. Mogelijkheid tot opvordering.
 • Vanaf 4 mei 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
29 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 29/05/2020, Ed. 2.

29 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Volksgezondheid kan gezondheidsbeoefenaars opvorderen.
Zorgsector. Mogelijkheid om tijdelijk een beroep te doen op niet-verpleegkundigen voor verpleegkundige activiteiten wordt na hevig protest uit sector ingetrokken.
 • Vanaf 29 mei 2020.
Zorgsector mag tijdelijk een beroep doen op niet-verpleegkundigen voor verpleegkundige activiteiten. Onder voorwaarden.
 • Vanaf 4 mei 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
29 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, BS 29/05/2020, Ed. 2.

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Brandstof met winterkenmerken. Verlenging met 1 maand.
 • Vanaf 1 juni 2020
Brandstof met winterkenmerken. Uitstel wegens grote voorraden.
 • Vanaf 1 mei 2020.
28 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, BS 29/05/2020, Ed. 2.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, BS 30/04/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Kruispuntbank van Ondernemingen. Wijziging van inschrijving.
 • Vanaf 29 mei 2020.
Solden en uitverkopen. Uitstel of schorsing. Nieuwe data voor solden.
 • Vanaf 18 maart 2020.
27 MEI 2020. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft, BS 29/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Consumentenkrediet. Eventueel uitstel van betaling.
 • Vanaf 1 mei 2020.
 • T.e.m. 31 juli 2020.
27 MEI 2020. - Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan, BS 29/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Grensarbeid België-Luxemburg. Thuiswerkdagen.
 • Vanaf 11 maart 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
Grensarbeid België-Frankrijk.
 • Van 14 maart 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
1/ Grensarbeid België-Nederland.
2/ Grensarbeid België-Duitsland.
Belasting. Thuiswerkdagen. Thuisdagen zonder werk. Thuisdagen zonder werk met recht op werkloosheidsuitkering.
 • Vanaf 11 maart 2020.
 • T.e.m. 31 mei 2020.
Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 26/05/2020, Ed. 1.
1/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 14/05/2020, Ed. 1.
2/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL (Nederland)
Wetgeving op senTRAL (Duitsland)
Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkchequues, sport- en cultuurcheques. Geldigheidsduur.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • Zie ook advies nr. 2.161 van de Nationale Arbeidsraad.
20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19 : maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques blijven langer geldig.

NAR-advies 2161 : Maaltijd- en ecocheques blijven nog 6 maanden geldig.
Woonzorgcentra. Mogelijkheid om vrijwilligers in te schakelen.
 • Vanaf 1 mei 2020.
 • T.e.m. 1 juli 2020.
20 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector, BS 29/05/2020, Ed.1.Wetgeving op senTRAL
Justitie. Identificatie. Indienen verzoekschrift. Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling. Vergaderingen van gerechtsdeurwaarders. Beslag op roerende en onroerende goederen. Verplichte mede-ondertekening. Politierechtebanken en Covid-19-overtredingen. Digitale kopies van pv’s. Opleiding strafuitvoeringsrechters. Tweedelijnsbijstand.
 • Vanaf 18/03/2020 (Uitz.).
 • T.e.m. 30/06/2020 (Uitz.)
20 MEI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Zorgsector. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Prioriteitenlijst voor distributie. Solidariteitsstock.
 • Vanaf 29 april 2020.
Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis, BS 28/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: afspraken voor pbm in gezondheidssector.
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Termijnen en schriftelijke procedure. Gedeeltelijke verlenging.
 • Vanaf 19 mei 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Termijnen en schriftelijke procedure.
 • Vanaf 9 april of 6 mei 2020.
26 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 27/05/2020, Ed. 2.

5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 06/05/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Justitie en notariaat: verkopen, eedafleggingen, volmachten, vergaderingen, Hoge Raad voor Justitie. Verlenging.
 • Vanaf 26 mei 2020.
 • T.e.m. 3 juli 2020.
Justitie en notariaat: verkopen, eedafleggingen, volmachten, vergaderingen, Hoge Raad voor Justitie.
 • Vanaf 13 of 18 maart 2020.
 • T.e.m. 3 juni 2020.
20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 27/05/2020, Ed. 1.

30 APRIL 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020, Ed. 3.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Bedrijfsvoorheffing. Studentenarbeid. Berekening BV op ‘covid-19-uren’.
 • Vanaf 1 april 2020.
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Uitstel voor jaarrekening en algemene vergadering.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020 (gedeeltelijk).
14 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 26/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Dringende maatregelen. Onderwijs. Buurlanden. Andehalvemeterregel.
 • Vanaf 30 mei 2020.

Dringende maatregelen. Heropening buitenspeeltuinen.
 • Vanaf 27 mei 2020.

Dringende maatregelen. Tweede verblijven.
 • Vanaf 20 mei 2020.
Dringende maatregelen. Heropstart van contactberoepen en scholen.
 • Vanaf 18 mei 2020.
 • T.e.m. 8 juni 2020 (uitz.).
Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.
 • Vanaf 10 of 11 mei 2020.
 • T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).
Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen
 • Vanaf 4 mei 2020.
 • Tot en met 10 mei 2020.
Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).
 • Vanaf 17 april 2020.
 • T.e.m. 3 mei 2020.
Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).
 • Vanaf 3 april 2020.
 • T.e.m. 19 april 2020.
Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).
 • Vanaf 24 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).
 • Vanaf 18 maart 2020, 12u.
 • T.e.m. 5 april 2020.
Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).
 • Vanaf 13 maart 2020.
 • Te.m. 17 maart 2020.
30 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/05/2020, Ed. 1.

25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, Ed. 2.
Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/05/2020, Ed. 4.
15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/05/2020, Ed. 3.
8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.
30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.
17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (...), BS 17/04/2020, Ed. 3.
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (...), BS 03/03/2020, Ed. 2.; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (...), BS 24/03/2020, Ed. 2
23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.
18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL


Wetgeving op senTRAL


Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Exitregels vanaf 18 mei.
Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
MB van 17 april 2020
Kort bericht:
Anticoronavirusmaatregelen verlengd tot 3 mei en versoepeld voor tuincentra, brico’s én accountants.
Wetgeving op senTRAL
MB van 3 april 2020
Kort bericht:
Covid-19: Federale dringende maatregelen verlengd én gewijzigd.
Wetgeving op senTRAL
MB van 24 maart 2020
Wetgeving op senTRAL
MB van 23 maart 2020
Kort bericht:
Covid-19: Nieuwe lijst met essentiële bedrijven.

Wetgeving op senTRAL
MB van 18 maart 2020
Kort bericht:
Telewerk in alle niet-essentiële bedrijven en lijst met essentiële bedrijven.
Kort bericht:
Samenscholingsverbod, verplicht thuisblijven en nog meer winkels dicht in derde reeks anti-Covid-19-maatregelen.
Wetgeving op senTRAL
MB van 13 maart 2020
Welke coronamaatregelen heeft de regering exact genomen?
Ziekteverzekering. Geldigheidsduur geneeskundige voorschrift. Voorschrift na video- of telefonische consultatie. Mogelijkheid voor adviserende artsen om te oordelen op dossier. Verlenging termijnen, documenten en leeftijdsvoorwaarden. Ook voor logopedisten, bandagisten, kinesisten, opticiens, audiciens, vroedkundigen,...
Vervanging van de bijlagen door het erratum.
14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 20/05/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 20/05/2020, Ed. 3Wetgeving op senTRAL
Ziekteverzekering. Zelfstandige. Uitstal van raadpleging door behandelende arts. Impact op het vervangingsinkomen.
 • Vanaf 20 mei 2020.
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, BS 20/05/2020, Ed. 3.Wetgeving op senTRAL
Civiele veiligheid. Beroep. Schorsing van termijnen.
 • Vanaf 18 maart 2020.
11 MEI 2020. - Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid, BS 20/05/2020, Ed. 3.Wetgeving op senTRAL
OCMW’s. Toelage voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening aan personen die inkomen verloren.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
De regering trekt 3 miljoen euro uit voor de OCMW’s om de voedselbedeling te financieren.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020.
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 20/05/2020, Ed. 1.

31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Ziekteverzekering. Schorsing van termijnen. Vergaderingen van beslissingsorganen zonder fysiek contact. Nomenclatuur, o.m. voor telefonisch advies (‘zorg op afstand’). Vergoeding voor bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen in de zorgsector.13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 19/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Raad van State. Opnieuw beperkte verlenging.
 • Vanaf 19 mei 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
Raad van State: Afwijkingen op UDV-procedure, behandeling zonder openbare zitting, kennisgevingen. Verlenging.
 • Vanaf 4 mei 2020.
 • T.e.m. 18 mei 2020.
Raad van State. Verlenging van de termijnen.
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 18/05/2020, Ed. 2.

4 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 05/05/2020, Ed. 4.
21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Afwijkende procedures voor Raad van State van 9 april tot 3 mei (of langer).
Pensioenen. Cumul. Uitstel voor werkgever van betaling van bijdragen.
 • Vanaf 1 of 13 maart 2020.
 • T.e.m. 30 juni of 30 september 2020.
7 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Spoorwegen. Veiligheidsinstantie. Veiligheidscertificaten. Veiligheidspersoneel. Vergunningen. Werktijd spoorwegpersoneel.
 • Vanaf 19 mei 2020.
7 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I), BS 18/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Politie. GAS-boetes. Bewakingsondernemingen. Identiteitskaart. Voetbal. Gemeenschapswachten. Schorsing van verval- en proceduretermijnen.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 17 mei 2020.
13 MEI 2020. - Wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 15/05/2020, Ed. 3.Wetgeving op senTRAL
Corona-ouderschapsverlof.
 • Vanaf 1 mei 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: KB over het corona-ouderschapsverlof gepubliceerd.
Ondernemingen. Opschorting van beslag en faillissement. Verlenging.
 • Vanaf 13 mei 2020.
 • T.e.m. 17 juni 2020.
Ondernemingen. Opschorting van beslag en faillietverklaring.
 • Vanaf 27 april 2020.
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 13/05/2020, Ed. 2.

24 APRIL 2020. - Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 24/04/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Strafprocedure. Verlenging.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 17 juni of 17 juli 2020.
   
Strafprocedure. Verlenging van het KB tot verlenging van de termijnen.
 • Vanaf 28 april 2020.
 • Zie ook KB van 6 april 2020 (gemeentelijke administratieve sancties), BS 07/04/2020, Ed. 2.
Verlenging van de termijnen in strafprocedures.
 • Vanaf 18 maart of 9 april 2020.
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 13/05/2020, Ed. 2.

28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 2.
9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Sociale verkiezingen. Uitstel tot het najaar.
 • Vanaf 17 maart 2020.
4 MEI 2020. - Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 13/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
RSZ. Uitstel van betaling van SZ-bijdragen voor 5 groepen van werkgevers, zoals toeristische en socioculturele sector en allerlei zaken die moesten sluiten omwille van de coronamaatregelen.
 • Vanaf 20 maart 2020.
4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Verlenging.
 • Vanaf 30 april 2020.
 • T.e.m. 31 mei 2020.
Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Uitbreiding van het toepassingsgebiedFinanciële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020.
6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 08/05/2020, Ed. 2.

27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29/04/2020, Ed. 1.
23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Rijbewijs. Verlenging van de geldigheidsduur.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020.
 • Opm.: de gewesten hebben eveneens maatregelen genomen i.v.m. rijbewijs en rijexamens.
23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Btw-tarief tijdelijk verlaagd naar 6% voor professionele PBM.
 • Vanaf 4 mei 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020
5 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels, BS 07/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
 
Zorgsector. Incident Crisis Management System (ICMS) en Epistat, gespecialiseerd PMB-materiaal.
 • Vanaf 6 mei 2020.
30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, BS 06/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Tracing van coronacontacten.4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Sciensano verzamelt gegevens van coronapatiënten en hun contacten in Covid-19-databank.
Grondwettelijk Hof; Gedeeltelijke herneming.
 • Vanaf 4 mei 2020.
Grondwettelijk Hof. Verdaging van de zittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd. Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van de termijnen.
Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 04/05/2020, Ed. 3.

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 23/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Grondwettelijk Hof lost enkele coronamaatregelen, maar terechtzittingen blijven voor onbepaalde tijd verdaagd.

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Terechtzittingen Grondwettelijk Hof voor onbepaalde tijd opgeschort.
Restricties op grondstoffen voor anti-Covid-19-middelen. Verlenging.
 • Van 2 mei 2020.
 • T.e.m. 1 juni 2020.
De minister van Volksgezondheid mag de export van anti-coronageneesmiddelen of -grondstoffen beperken, de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten beperken in de apotheken, enz. (KB van 24 maart 2020).
 • Vanaf 25 maart 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.
27 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 04/05/2020, Ed. 3.

24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 25/03/2020.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Staatswaarborg voor kortetermijnkredieten aan bedrijven en zelfstandigen. Aanvraagdossier.
 • Vanaf 1 april 2020.
Staatswaarborg voor kortetermijnleningen aan bedrijven en zelfstandigen.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020.
De federale overheid stelt zich borg voor ‘bepaalde’ kredieten. Voor welke kredieten, wordt nog bepaald in een uitvoerings-KB.
 • Vanaf 1 april 2020.
29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, BS 04/05/2020, Ed. 3.

14 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 2.
27 MAART 2020. - Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31/03/2020, Ed. 1
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19 : staatswaarborg van 50 miljard euro voor kredieten aan bedrijven, zelfstandigen en non-profitorganisaties.
Opheffing van de handelsrestricties op chirurgische maskers.Ook verkoop van PBM en medische hulpmiddelen aan ondernemingen die deze nodig hebben in uitvoering van wettelijke bepalingen buiten de Welzijnscodex (MB van 7 april 2020).
 • Vanaf 9 april 2020.
Restricties op PBM en medische hulpmiddelen. Aanvulling met definitie van ‘onderneming’ (MB van 27 maart 2020).
 • Vanaf 30 maart 2020.
 • T.e.m. 22 juni 2020.
Restricties op verkoop van PBM en medische hulpmiddelen (MB van 23 maart 2020).
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 juni 2020.
2 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 04/05/2020, Ed. 2.; en Erratum, BS 06/05/2020, Ed. 1.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 09/04/2020, Ed. 1.
27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 30/03/2020, Ed. 2.
23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 23/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Ook mondmaskers in warenhuizen.

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Ook recht op 'corona-PBM's' in voedingssector.
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Ook FFP-mondmaskers en alcoholgels voor politie en civiele bescherming.
Wetgeving op senTRAL
Vitale sectoren. Tewerkstelling van werknemers uit andere sectoren die tijdelijk werkloos zijn.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 31 mei 2020 (gedeeltelijk).
Welke sectoren zijn ‘kritieke sectoren’? Overuren. Tewerkstelling van niet-Belgen. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling. Studenten. Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 31 mei of 30 juni 2020.
23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28/04/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Verlenging. Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen.
 • Vanaf 28 april 2020.
Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen.
 • Vanaf 10 maart 2020 (algemene vergaderingen van mede-eigenaars).
 • Vanaf 1 maart 2020 (algemene vergaderingen)
28 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, BS 28/04/2020, Ed. 2.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Hoven en rechtbanken. Verlenging van het KB tot verlenging van de termijnen.Hoven en rechtbanken. Verlenging van de termijnen.
 • Vanaf 9 april 2020.
28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 28/04/2020, Ed. 2.

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
 
Federale diensten, openbare instellingen van sociale zekerheid en instellingen van openbaar nut: termijnen en procedures, woon-werkverkeer, tijdelijke terbeschikkingstelling, dienstvrijstelling.
 •  Vanaf 18 maart 2020.
22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 24/04/2020, Ed. 2Wetgeving op senTRAL
Institutionele AICB’s: netto-inventariswaarde. liquiditeit en periodieke verslagen.

 •  Vanaf 24 april 2020.
22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie, BS 24/04/2020, Ed. 1.
Hypothecaire kredieten. Uitstel voor afbetalingen.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 1 november 2020.
22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, BS 24/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Fiscaliteit. Uitstel voor indiening van aangiftes. Ook van periodieke btw-aangiftes.

 • Vanaf 1 maart 2020.

19 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies, BS 24/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL 
Ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen.
 • Vanaf 22 april 2020 (KB's nrs. 8 en 10).
 • Vanaf 11 maart 2020 (KB van 19 april 2020).
Koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Koninklijk besluit nr. 8 van 19 april 2020 tot wijziging van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Koninklijk besluit van 19 april 2020 houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied, BS 22/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Sociale secretariaten krijgen uitstel voor doorstorten van kwartaalbijdragen.
 • Vanaf 20 maart 2020.
Koninklijk besluit van 9 april 2020 tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 20/04/2020, Ed. 2.  en Erratum, BS 24/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Loterijen. Afwijkingen op aantal trekkingen, tijdstip, hoogte van de jackpot, enz.
 • Vanaf 20 april 2020.
 • T.e.m. 2 mei 2020.
Koninklijk besluit van 9 april 2020 tot tijdelijke afwijking van de vastgestelde regels bij de organisatie van de spelen van de Nationale Loterij in uitzonderlijke omstandigheden, BS 20/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Seizoenarbeid.
 • Vanaf 1 maart of 1 april 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, BS 20/04/2020, Ed. 2. en Erratum BS 28/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

 
Uitstel voor verkiezingen en herbenoemingen in Hoge Raad voor Justitie.
 • Vanaf 18 maart 2020.
Koninklijk besluit nr. 6 van 16 april 2020 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 17/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Tijdelijke werkloosheid.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
25 MAART 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Meer tijd voor terugbetaling van evenementen.
 • Vanaf 9 april 2020.
 • Zie ook MB van 19 maart 2020, BS 20/03/2020.
Terugbetaling van het toegangsticket of tegoedbon bij afgelasting van evenementen.
 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.
Ministerieel besluit van 7 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 20/03/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL
MB van 7 april 2020

Wetgeving op senTRAL
MB van 19 maart 2020
Kort bericht:
Wie draait op voor de kosten wanneer een activiteit niet kan doorgaan omwille van corona?
 
Op de markt brengen van handalcoholgels met minstens 70% alcohol.
 • Vanaf 20 maart 2020.
Verbod op snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 17 september 2020.
18 MAART 2020. - Koninklijk besluit betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

17 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, BS 18/03/2020, Ed. 3.
 
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Apothekers helpen om tekort aan alcoholhoudende handgels op te vangen.

Wetgeving op senTRAL
 
Strafsancties, administratieve sancties en onmiddellijke inning.Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, BS 07/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: vanaf 7 april GAS-boetes mogelijk voor corona-overtreders.
 
Pakketreis. Terugbetaling van de tegoedbon.
 • Vanaf 6 april 2020.

Pakketreis. Tegoedbon.
 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.
Ministerieel besluit van 3 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 06/04/2020, Ed. 2.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 20/03/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL
MB van 3 april 2020

Wetgeving op senTRAL
MB van 19 maart 2020
De regering trekt 3 miljoen euro uit voor de OCMW’s om de voedselbedeling te financieren.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020.
Koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Elektronische stemming (ook in commissies) en elektronisch quorum.
 • Zonder datum (vanaf 2 april 2020?). 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijzigingen, BS 02/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Recht op werkloosheid zonder wachtttijd. Afwijkende dagbedragen.
 • Vanaf 1 februari 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
 • Met uitzonderingen.
Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS 02/04/2020, Ed. 1.; en Erratum, BS 16/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
 
Task Force GPI.
 • Zonder datum (vanaf 1 april 2020).
 • Zie ook Omzendbrief GPI 93, BS 26/03/2020.
Ministeriële omzendbrief GPI 94 van 30 maart 2020 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19, BS 01/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Toekenning van bijzondere machten aan de federale regering.
 • Vanaf 30 maart 2020.
 • Bekrachtiging door wetgever vereist voor 30 maart 2021.
Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 30/03/2020, Ed. 2.

Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), BS 30/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL 

Kort bericht:
Covid-19: Regering Wilmès-II krijgt bijzondere machten.
Politiepersoneel mag jaarlijkse vakantiedagen overdragen.Omzendbrief GPI 93 van 20 maart 2020 betreffende de overdracht van verloven van 2019, BS 26/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Afkondiging federale fase van nationaal noodplan.

 • Vanaf 13 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Bijkomende richtlijnen voor zieke federale personeelsleden (Omzendbrief nr. 681).

 • Vanaf 13 maart 2020.


Richtlijnen voor zieke federale personeelsleden (Omzendbrief nr. 680).

 • Vanaf 3 maart 2020.

Omzendbrief nr. 681 – Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020, BS 03/03/2020, Ed. 1

 
 
Vlaanderen

Opvang van schoolkinderen buiten de les. Subsidie.
 • Vanaf 15 mei 2020.
15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren, BS 02/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Alternerende opleidingen. Leervergoeding.
 • Vanaf 2 juni 2020 (?)
29 MEI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II), BS 02/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Contactonderzoek. Privacybescherming. Opheffing van het decreet van 8 mei 2020.
 • Vanaf 11 mei 2020.
 • T.e.m. datum bepaald door regering en uiterlijk 31 december 1021.
 • Opheffing van decreet van 29 mei 2020, BS 08/05/2020, Ed. 2.
Contactonderzoek. Samenwerking met call centers. Functiebeschrijving personeelsleden. Privacybescherming.
 • Vanaf 8 mei 2020.
 • T.e.m. 4 juni 2020.
Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.
 • Vanaf 11 mei 2020.
 • T.e.m. 4 juni 1990.
 • Opgeheven door decreet van 29 mei 2020.
29 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 02/06/2020, Ed. 2.

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 20/05/2020, Ed. 1.
8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Vlaamse Regering regelt uitwisseling en bewaring van persoonsgegevens bij contactonderzoek
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Contact tracers gaan aan de slag.
Energie. Projecten met startdatum in 2021 of 21. Schorsing.
 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 17 juli 2020.
15 MEI 2020 - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113° /2, BS 29/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19 : ingeplande groenestroom- en wkk-projecten behouden hun recht op certificaten.
Huurovereenkomst en studentenhuurovereenkomst. Verlenging. Daling van het inkomen door coronamaatregelen.
 • Vanaf 29 mei 2020.
 • Zolang de civiele noodsituatie m.b.t. de Volksgezondheid duurt (Uitz.).
Toelichting bij uithuiszettingen.
 • Vanaf 31 maart 2020.

Opschorting van uithuiszettingen. Mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden. Steun voor OCMW’s.
 • Vanaf 31 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Omzendbrief OMG/W 2020/2 van 7 april 2020 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, BS 14/04/2020, Ed. 1.
27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Omzendbrief van 7 april 2020
Wetgeving op senTRAL
BVR van 27 maart 2020
Sport: Olympische Zomerspelen, lokaal sportbeleid, studentensport, topsport.
 • Vanaf 26 mei 2020 (Uitz.).
15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 26/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Kinderopvang. Verhoging van de compensatiesubsidie.
 • Vanaf 4 of 15 mei 2020.
Kinderopvang. Verhoogde compensatiesubsidie.
 • Vanaf 14 maart 2020.
Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers (BVR van 24 maart 2020).
15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie, BS 26/05/2020, Ed. 1.

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, BS 25/05/2020, Ed. 1.
24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: compensatiemaatregelen voor gezinnen, organisatoren en medewerkers kinderopvang.
Diversebealingenbesluit. O.m.:
. Afwijking van brandveiligheidsnormen voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.
. Hulpverlening aan verdachten, veroordeelden, geïnterneerde personen en slachtoffers van misdrijven.
. En verder: artsen, personen met een handicap, medische infrastructuur, LDC’s, woonzorgcentra...
 • Vanaf 20 maart 2020 (Uitz.)
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, BS 26/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen mogen afwijken van brandveiligheidsprocedures.
Lokale dienstencentra. Beperkte heropening op 25 mei.
 • Vanaf 17 mei 2020.
 • T.e.m. 14 juni 2020.
Centra voor dagverzorging, diensten voor gezinszorg, revalidatiecentra. Verlenging. 
 • Vanaf 2 mei 2020.
 • T.e.m. 10 mei 2020, 17 mei 2020 of 7 juni 2020.
LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Verlenging (MB van 17 april 2020).LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Uitvoering (MB van 18 maart 2020).
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 19 april 2020 (gedeeltelijk).

Lokale dienstencentra, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Tijdelijke maatregelen (BVR van 13 maart 2020).
 • Vanaf 13 maart 2020 (met uitzonderingen).
 • T.e.m. 4 april 2020.
14 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 19/05/2020, Ed. 1.

29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 05/05/2020, Ed. 1.
17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (...), BS 20/04/2020, Ed. 2.
18 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Omgevingsvergunning. Ruimtelijke planning. Complexe projecten. Plan-merrapportage. Leegstandsheffing. Beperkte verlenging.
 • Vanaf 25 april 2020.
 • T.e.m. 17 juli 2020.
Omgevingsvergunningen en -meldingen, en complexe projecten: vervaltermijnen, verderzetting openbaar onderzoek, informatievergadering.Wijziging van de proceduretermijnen inzake ruimtelijke planning, milieu-effectrapportage en leegstaande bedrijfsruimten.Omgevingsvergunning. Verlenging van de beslissings- en beroepstermijnen.
8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning, BS 18/05/2020, Ed. 2.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, BS 27/04/2020, Ed. 1.
27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, BS 01/04/2020, Ed. 2.
24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Correcties op Covid-19-termijnen en -procedures voor omgevingsvergunning.
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Termijnen, openbare raadplegingen en adviezen over plannen, programma's, projecten en leegstandsheffingen in tijden van corona.
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Omgevingsvergunning: verlenging met 30 of 60 dagen voor vergunningsbeslissing, indienen van beroep en beslissing over beroep.
Kort bericht:
Omgevingsvergunning : Alle openbare onderzoeken worden geschorst.
Waarborgregeling. Covid-19-waarborg én -premie.
 • Vanaf 19/05/2020.
Waarborg voor leasingovereenkomsten (BVR van 10 april 2020).
 • Vanaf 16 april 2020.
Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen (BVR van 13 maart 2020).
 • Vanaf 19 maart 2020.
15 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 16/04/2020, Ed. 2.
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
BVR van 10 april 2020

Wetgeving op senTRAL
BVR van 13 maart 2020
Kort bericht:
Coronacrisis: Vlaamse Regering breidt waarborgregeling voor ondernemingen uit.
Dienstencheques. Hogere tussenkomst.
 • Vanaf 10 mei 2020.
Dienstencheques blijven langer geldig. Verlenging.
 • Vanaf 19 april 2020.
Dienstencheques blijven langer geldig.
 • Vanaf 16 maart 2020.
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming, BS 14/05/2020, Ed. 2.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid, BS 29/04/2020, Ed. 1.
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
SZ-bijdragen. Alternerend leren. Aanvraag mentorkorting.
 • 1 maart 2020.
 • T.e.m. 3. juni 2020.
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 14/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Mobiliteit. Plaatsing van snelheidsbegrenzers en tachografen. Opleiding tot bestuurder gevaarlijk vervoer. Beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseur. Keuring van taxi’s.
 • Vanaf 11 of 18 mei 2020.
Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.
 • Vanaf 3 mei 2020.
Herneming van de autokeuringen.
 • Vanaf 20 april 2020.

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).
Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Vanaf 16/03/2020.
   
8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12/05/2020, Ed. 2.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.
Ministerieel besluit van 16 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.
24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken,BS 18/03/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
MB van 16 april 2020

Wetgeving op senTRAL
MB van 24 maart 2020

Wetgeving op senTRAL
BVR van 13 maart 2020
Bouwkundig erfgoed. Inventarisatie. Vlaams-Brabant. Verlenging tot 18 juni 2020.
 • Geen datum (vanaf 12 mei 2020).
Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant, BS 12/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
 
Woninghuur. Geschillen. Vlaamse Ombudsdienst.
 • Vanaf 11 mei 2020.
8 MEI 2020. - Decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 8 mei 2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Gemeenschapsonderwijs. Geen verplichte eindexamens.
 • Vanaf 11 mei 2020.
8 MEI 2020. - Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft, BS 08/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Instellingen voor personen met handicap: financiële steun.
 • Vanaf 14 maart 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, BS 08/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Gezinsbijslag, studenten met coronacontract, studenten die in het buitenland studeerden, zorgtoeslag in combinatie met tijdelijke werkloosheid.
 • Vanaf 14 maart of 1 april 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 07/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Controle van water, aankoopplicht in functie van integraal waterbeleid (bv. overstromingsgebied), subsidiëring van waterwerken.
 • Vanaf 24 april 2020.
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft, BS 06/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Medisch afval. Tekort aan recipiënten voor RMA. Mogelijke alternatieven.
 • Vanaf 24 april 2020.
 • T.e.m. 2 maanden na einde van civiele noodsituatie.
 • Zie ook BVR van 27 maart 2020, BS 01/04/2020.
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19, BS 06/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Soepeler regime voor medisch afval door tekort aan afvalhouders.
Alternerend werken-leren. Opleiding tot mentor binnen de onderneming. Uitstel.
 • Voor erkenningen verleend vanaf 1 september 2019 t.e.m. 31 maart 2020.
17 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, BS 06/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Individuele beroepsopleiding: premie. Verlenging.
 • Vanaf 23 april 2020.
 • T.e.m. 14 mei 2020.
Uitzonderlijke IBO-premie bij stopzetting van IBO-overeenkomst door corona.
 • Vanaf 13 maart 2020.
 • T.e.m. 24 april 2020.
23 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 05/05/2020, Ed. 1.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19 Vlaams gewest: premie voor cursisten die individuele beroepsopleiding moeten stopzetten verlengd, maar ook ingeperkt.

Wetgeving op senTRAL
Wijk-werken. Subsidies. Verlenging.
 • Vanaf 23 april 2020.
 • T.e.m. 3 mei 2020.
Geldigheidsduur wijk-werkchèques.
 • Vanaf 12 maart 2020.
 • T.e.m. 24 april 2020 (gedeeltelijk).
22 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, BS 05/05/2020, Ed. 1.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus, BS 09/04/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Energie: windturbines, groene warmte, beroep, geldboetes.
 • Vanaf 20 maart 2020 (gedeeltelijk).
 • T.e.m. 17 juli 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19, BS 05/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Onroerend erfgoed: verlenging van de termijnen.
 • Vanaf 24 april 2020.
 • T.e.m. 11 mei 2020.
Bevoegdheden van de colleges en van de VCOE inzake onroerend erfgoed; erkenningen van archeologen en metaaldetectoristen; openbare onderzoeken inzake beschermingen; premieaanvragen; beroep tegen boetes.
 • Vanaf 24 maart 2020.
 • T.e.m. 24 april 2020.
28 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van lopende openbare onderzoeken tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld. - Onroerend Erfgoed, BS 04/05/2020, Ed. 1.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed, BS 15/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Woonzorgcentra en centra voor dagopvang: subsidie, uitzendarbeid, thuis- en ziekenhuisverpleegkundigen, bachelors in de verpleegkunde, gemiddelde bezettingsgraad.24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, BS 30/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC): termijnen. Verlenging.
 • Vanaf 24 april 2020.
 • T.e.m. 17 juli 2020.
Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC): termijnen.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
24 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van sommige proceduremaatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 29/04/2020, Ed. 1.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 01/04/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Vlaamse regering verlengt proceduretermijnen voor RvVb en HHC met 30 dagen.
Rijexamens en rijopleidingen (ook: gevaarlijk vervoer) en terugkommomenten.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • Zie ook MB van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1.
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake scholing, examens, terugkommoment en subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen, BS 29/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Gemeentewegen en rooilijnplannen: openbaar onderzoek, vaststelling, beroep.
 • Vanaf 24 april 2020.
 • T.e.m. 27 april 2020.
Gemeentewegen en rooilijnplannen: openbaar onderzoek, vaststelling, beroep.
 • Vanaf 16 maart 2020.
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 16/04/2020, Ed. 2
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: Voorlopig geen nieuwe rooilijnplannen of gemeentewegen.
Verplichting om een energieprestatiecertificaat te hebben bij verhuur of verkoop (art. 9-10) en uitstel van betaling voor energieleningen aan personen in energiearmoede (art. 8)
 • Vanaf 20 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aangaande geothermie bij groene warmte en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top, BS 28/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Windturbines.
 • Vanaf 22 april 2020.
14 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines, BS 22/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Uitstel voor call voor kleine en middelgrote windturbines.
Opvangvoorzieningen voor baby’s en peuters.Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie van organisatoren, en tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft verplichtingen in het kader van de subsidies, BS 21/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Aangifte van nalatenschap. Onroerende voorheffing. Elektronische zending.
 • Vanaf 21 april 2020.
Decreet van 17 april 2020 tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis, BS 21/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Financiële steun voor opvangsector. Correcties (BVR van 10 april 2020).Financiële steun voor opvangsector (BVR van 1 april 2020).
 • Vanaf 11 of 14 maart 2020.
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 (...), BS 20/04/2020, Ed. 1.

1 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 03/04/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Forfaitaire steun van 3.000 of 1.500 euro aan ondernemingen en zelfstandigen in bijberoep met omzetverlies omwille van corona (BVR van 10 april 2020) 
 • Vanaf 10 april 2020 (1 uitz.).
Forfaitaire subsidie van 2.000 of 4.000 euro aan ondernemingen die gesloten zijn omwille van corona. Bijkomende sluitingspremie vanaf 6 april (BVR van 20 maart 2020).
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 13 juni 2020.

Forfaitaire subsidie van 2.000 euro voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten. 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Bijkomende sluitingspremie van 160 euro per sluitingsdag na 21 kalenderdagen sluiting (BVR van 15 maart 2020, Opgeheven).
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 12 juni 2020.
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 17/04/2020, Ed. 1.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30/03/2020, Ed. 1.
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL
BVR van 10 april 2020

Wetgeving op senTRAL
BVR van 20 maart 2020
Kort bericht:
Coronahinderpremie en bijkomende sluitingspremie voor ondernemingen en zelfstandigen: Vlaanderen verduidelijkt toekenningsregels.
Wetgeving op senTRAL
BVR van 15 maart 2020, opgeheven besluit
 
Lokale diensteneconomie. Eenmalige beschermingsvergoeding per doelgroepwerknemer.Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Maatwerkbedrijven. Verhoging van de loonpremies voor doelgroepwerknemers.Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 15/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: extra middelen voor veilige tewerkstelling in maatwerkbedrijven en LDE-ondernemingen.
Kosten voor evenementen die niet konden plaatsvinden, worden opgenomen in subsidies.
 • Vanaf 20 maart 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 15/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Conformiteitsattest; gemeentelijke heffingen op ongeschikte of onbewoonbare woningen; svk’s; premies (o.m. renovatiepremie), leningen en waarborgen.
 • Vanaf 15 april 2020.
 • T.e.m. 18 juli 2020 (gedeeltelijk).
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Aanstelling van een crisismanager bij grote personeelsuitval of veel besmettingen.
 • Vanaf 3 april 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning inzake crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak in residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 10/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Jeugd en media: impact op subsidies, erkenningsaanvragen, kadervormingstrajecten.
 • Vanaf 3 april 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Mogelijkheid om af te wijken van milieuvoorwaarden uit Vlarem.
 • Vanaf 3 april 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Vanaf 3 april afwijkingen mogelijk op algemene en sectorale milieuvoorwaarden.
Uitstel voor EPB-aangiftes. Geen afsluiting van openbare nutsvoorzieningen.
 • Vanaf 8 april 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid (gedeeltelijk).
Decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, BS 08/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Duur van de sportschutterslicenties.
 • 'Onmiddellijk' (vanaf 27 maart 2020?).
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 06/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Toelating tot afwijking van de veiligheidsvoorschriften in de binnenvaart.
 • Vanaf 20 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart, BS 03/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19 : Lokale afwijkingen voor de binnenvaart.
Verlenging van de termijnen in materialendecreet en vlarema, in het bodemdecreet en Vlarebo, en in het besluit op de dierlijke bijproducten.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
 • Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 06/05/2020, Ed. 1.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving, BS 01/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen, aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, transitiepremie voor werkzoekenden en arbeidskaarten.
 • Vanaf 27 maart 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, BS 01/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Scheepvaart. Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.
 • Vanaf 28 maart 2020, om 0.00u.
 • Vervangt de Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02/2020, BS 23/03/2020.
Scheepvaart. Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst. Opgeheven.
 • Vanaf 22 maart 2020, om 0.00u.
 • Zolang België en Nederland een verschillend beleid voeren inzake corona.
   
Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020. van 27 maart 2020 - Bijkomende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.

Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 van 21 maart 2020. - Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 23/03/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL (GB nr. 03-220)

Wetgeving op senTRAL (GB nr. 02-2020)
Afwijkingen op de begrafenisvoorschriften.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 31/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Sociale economie. Gelijkstelling van arbeidszorgactiviteiten met arbeidsmatige activiteitenBesluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op procedures en verplichtingen voor toeristische logies                                          
 • Vanaf 20/03/2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.                                         
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Omgevingsvergunning. Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid voor ziekenhuizen, farma-industrie en laboratoria.
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020.
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Omgevingsvergunning: civiele noodsituatie duurt van 20 maart tot 17 juli.                                                                                                                                                               
Aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen met substantiële daling van economische activiteiten.
 • Van 1 april 2020.
 • T.e.m. 1 juli 2020.
18 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid.
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020. 
   
20 MAART 2020. - Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 24/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19 : Geen omgevingsvergunning of -melding voor noodconstructies.

De Lijn: Vervoersbewijzen kunnen niet meer met cash geld betaald worden.

 • Vanaf 14 maart 2020.
 • Tot opheffing noodsituatie door Nationale Veiligheidsraad.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 18/03/2020, Ed. 1.

 
Brussels gewest

Verbod op uithuiszettingen. Verlenging.
 • Vanaf 29 mei 2020.
 • T.e.m. 31 augustus 2020.
Verbod op uithuiszettingen. Verlenging.

 • Verlenging vanaf 4 april t.e.m. 3 mei 2020.
 • Zie ook besluit van 17 maart 2020, BS 20/03/2020.
Verbod op uithuiszettingen.

 • Vanaf 17 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.
20 MEI 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2020 dat het verbod op uithuiszettingen verlengt tot en met 3 mei, BS 08/04/2020, Ed. 1.
17 MAART 2020. - Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, BS 20/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Besluit van 3 april 2020
Wetgeving op senTRAL
Besluit van 17 maart 2020
Kort bericht:
Brussels gewest verbiedt uithuiszettingen tot en met 3 april.
Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling (BIV). Langere betalingstermijn.
 • Vanaf 1 januari 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020.
20 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/021 om de betaaltermijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, BS 28/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gemeenschapswetgeving. Verlenging.
 • Vanaf 16 mei 2020.
Opschorting van de verval- en beroepstermijnen in de Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging.
 • Vanaf 16 mei 2020.
 • T.e.m. 15 juni 2020.
Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging.
 • Vanaf 16 april 2020.
 • T.e.m. 15 mei 2020.
Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • T.e.m. 15 april 2020.
14 MEI 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 27/05/2020, Ed. 1.

14 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 22/05/2020, Ed. 1.
16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 (...), BS 21/04/2020, Ed. 1.
2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: alle verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wetgeving blijven opgeschort tot 15 juni.

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wetgeving blijven opgeschort tot 15 mei.
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wetgeving blijven opgeschort tot 15 mei.
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
Covid-19: alle verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wetgeving voor een maand opgeschort.
Begrafenis. Vervoer van overledenen. Groeten. Maximaal 30 aanwezigen.
 • Vanaf 18 mei 2020.
19 MEI 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Huur. Schorsing of inkorting van opzeggingstermijn.
 • Vanaf 18 maart 2020.
14 MEI 2020. - Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 25/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Educatief verlof. PWA- en dienstencheques. Activa-steun. First-stage. Sociale-inschakelingsbedrijven. Activiteitencoöperaties. Mentorschap.
 • Meestal vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 31 mei 2020.
7 MEI 2020. - Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS 13/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Financiële steun aan taxibedrijven.
 • Vanaf 11 mei 2020.
 • Zie ook: Besluit nr. 2020/014 van 23 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.
7 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/016 betreffende steun tot vergoeding van de exploitanten van het bezoldigd personenvervoer die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 11/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Vliegverkeer. Geluidshinder. Geen boetes.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • T.e.m. 16 mei 2020.
30 APRIL 2020. - Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 08/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Horeca en toelevering aan horeca: steun via GIMB.
 • Vanaf 6 mei 2020.
30 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
OCMW’s: Overheveling van bevoegdheden, vergadering zonder fysieke bijeenkomst.
 • GGC.
 • Vanaf 16 maart 2020.
Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.
 • GGC.
 • Zonder datum (vanaf 20 april 2020).
30 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Evenementen met steun van gewest behouden hun subsidies.
 • Zonder datum (14 mei 2020).
26 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie, BS 04/05/2020, Ed. 3.Wetgeving op senTRAL
Bezoekverbod in rusthuizen, woonzorgcentra, verblijfscentra voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen en centra voor beschut wonen.
 • Vanaf 29 april 2020.
Bezoeksverbod in rust- en verzorgingstehuizen.
 • Vanaf 14 april 2020 (‘onmiddellijk’).
 • T.e.m. 19 april 2020.
 • Zie ook Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020, BS 13/03/2020, Ed. 2.
Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.
Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).
Verbod op schoolreizen naar het buitenland.
 • Vanaf 13 maart 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2020.
22 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en tot verlenging van het bezoekverbod in verscheidene residentiële opvang- en zorginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 29/04/2020, Ed. 2.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 14/04/2020, Ed. 1.
10 maart 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Steunmaatregel voor kmo’s. Nieuwe lijst van ondernemingen met recht op steun.
 • Vanaf 29 april 2020.
Steunmaatregel voor kmo’s.
 • Vanaf 9 april 2020.
23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 29/04/2020, Ed. 1.

7 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 09/04/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Belasting op taxi’s en autoverhuur. Schrapping voor belastingjaar 2020.23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 29/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Onroerende voorheffing. Termijnverlenging.
 • Vanaf 1 januari 2020.
23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, BS 29/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Dienstenchequeondernemingen: forfaitaire steun en financiële ondersteuning voor de werknemers van die bedrijven. Verhoogde tussenkomst in het bedrag van de dienstencheque.
 • Vanaf 28 april 2020.
23 APRIL 2020. - Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstencheque-ondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Attest van overlijden.
 • Vanaf 29 april 2020.
 • Gedurende 60 dagen.
23 APRIL 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/008 betreffende het transport van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Opschorting van verval- en beroepstermijnen in wetgeving van Franse Gemeenschapscommissie.
 • Vanaf 16 maart 2020.
16 APRIL 2020. - Volmachtbesluit 2020/546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 23/04/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

 
Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.
 • Onmiddellijk (16 april 2020?).
 • T.e.m. 30 juni 2020.
 • Zie ook BBR van 19 maart 2020, BS 25/03/2020, Ed. 1.
Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.
 • Vanaf 25 maart 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 22/04/2020, Ed. 1.

19 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 25/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Toeristische sector.
 • Vanaf 1 januari 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 van 16 april 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 22/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Rijopleiding, rijexamen, beroep tegen rijbewijs, beroepscommissies rijbewijs, keuringsbewijs, uitzonderlijk vervoer, bouwplaatsen zonder uitvoeringsvergunning, toezichthouders. Verlenging.
 • Vanaf 16 april 2020.
 • T.e.m. 15 mei 2020.
Rijopleiding, rijexamen, beroep tegen rijbewijs, beroepscommissies rijbewijs, keuringsbewijs, uitzonderlijk vervoer, bouwplaatsen zonder uitvoeringsvergunning, toezichthouders.
 • Vanaf 16 maart 2020 (met uitz.).
 • T.e.m. 15 april 2020.
   
Besluit van 16 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de duur van de uitzonderlijke maatregelen zoals voorzien in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 21/04/2020, Ed. 1.

9 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 17/04/2020, Ed. 1
Wetgeving op senTRAL
Besluit van 16 april 2020

Wetgeving op senTRAL
Volmachtbesluit nr. 2020/002 van 9 april 2020
Financiële steun aan sociale inschakelingsondernemingen.
 • Vanaf 21 april 2020.
16 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
 
Overdracht van taken van de gemeenteraden naar de colleges.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • Zie ook ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 (besluitvormende organen), BS 20/03/2020, Ed. 2.
Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 van 6 april 2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 15/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Voorrang voor huis-aan-huis-ophaling en afgifte via glasbollen of ondergrondse containers.
Sluiting van kringloopcentra. Beperkte openingsuren voor recyclageparken.
Geen nood aan speciale beschermingsmiddelen. Afwijkende recipiënten voor medisch afval.
 • Vanaf 6 april 2020.
Ministeriële omzendbrief van 1 april 2020 over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel, BS 06/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Impact van Covid-19 op Brussels afval.
Toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie.
 • Vanaf 20 maart 2020 (?).
Decreet van 23 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 03/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

 

Ministeriële omzenbrief van 18 maart 2020 — Covid 19 —Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisiswerkingvan de besluitvormende organen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op senTRAL                                             

Toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse regering en aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.
 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Franse Gemeenschap/Waals Gewest

Media. Vergoeding voor verlies uit reclame-inkomsten.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 28/05/2020.
20 MEI 2020. - Besluit houdende bijzondere machten nr. 13 van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 28/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Uithuiszettingen. Verlenging van de opschorting tot de start van exitfase 3.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 19/05/2020.
 • T.e.m. 8 juni 2020.
Uitzettingen: verlenging.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 5 mei 2020.
 • T.e.m. 11 mei 2020.
Uitzettingen: verlenging.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 18 april 2020.
 • Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.
Uitzettingen: verlening.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 3 april 2020.
 • T.e.m. 19 april 2020.
Uitzetting: opschorting.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
13 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 40 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 18/05/2020, Ed. 1.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 08/05/2020, Ed. 1.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 van 17 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651.
2 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 07/04/2020, Ed. 1.; en Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.
Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL (Erratum)
Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 4)
Rijopleiding. Theoretische examens en praktische proeven. Herstelexamens. Rijgeschiktheidstesten. Geldigheidsduur rijbewijs.

Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.
8 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 25/03/2020.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19: la Wallonie suspend les formations et examens liés au permis de conduire, les délais sons reportés.
Werkgelegenheid. Arbeidsovereenkomst dienstencheques. Tegemoetkoming en opleidingskosten.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020.
Werkgelegenheid: premie voor stagiairs met overeenkomsten opleiding-inschakeling.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020.
Retroactieve aanvulling van de maatregelen inzake werkgelegenheid.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020.
Sociale economie, beroepsopleiding, steun aan doelgroepen, educatief verlof.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020.
7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 15/05/2020, Ed. 1.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 30/04/2020, Ed. 1.
16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 20/04/2020, Ed. 1.
31 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 03/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
COVID-19 : soutien wallon au secteur de la réutilisation des déchets et aux entreprises de formation aux nouvelles technologies.
Gezinsbijslag in combinatie met studentenjob in ziekenhuis, warenhuis, rusthuis,...
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020 (uitz.).
7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar, BS 15/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Transport van vervuilde grond. Kwaliteitscontrole.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 mei 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 13/05/2020, Ed. 1. en BS 13/05/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 15/05/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
COVID-19 : le gouvernement wallon temporise l’application du nouveau cadre pour la gestion et la traçabilité des terres.
Ambtenarenstatuut. Continuïteit. Telewerk met vergoeding. Openbaar vervoer. Risicogroepen. Verlof wegens overmacht. Jaarlijks verlof.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • T.e.m. 18 mei 2020 (Uitz.).
7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Technische keuringen. Herneming.Schorsing van de technische keuringen. Verlenging van de geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • Opgeheven BWR.
4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 13/05/2020, Ed. 1.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
COVID-19 : les contrôles techniques sont finalement suspendus en Wallonië.
Huur. Huurder met financiële problemen. Formaliteiten.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 30 april 2020.
Huur. Huurder met financiële problemen
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 23 april 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de “Société wallonne du crédit social” (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt, BS 28/04/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Elektriciteit. Prosumertarief. Uitstel.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 mei 2020.
 • T.e.m. 1 oktober 2020.
7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis, BS 12/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 5 mei 2020.
5 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 houdende organisatie van de 'contact tracing' in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie, BS 11/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Kort bericht:
COVID-19 : « tracing » des victimes wallonnes pour améliorer la prevention.
Jeugdbescherming. Geen individuele hulpverlening. Onlinecontacten.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 3 mei 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Sociale inschakelingsdiensten, opvangtehuizen, nachtasielen, diensten voor schuldbemiddeling, voorzieningen voor partnergeweld, centra voor integratie van vreemdelingen: subsidies.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020.
4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie, BS 08/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Organen van lokale besturen: Uitstel voor algemene vergadering.30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 32 betreffende de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectvereniging of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging, BS 08/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
OCMW’s: digitale vergaderingen, overdracht van bevoegdheden.30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 31 tot organisatie van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 08/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Waalse ambtenaren: telewerk (+ forfait), terugkeerplanning, flexibele arbeidsuren, openbaar vervoer, besmetting, verlof om dwingende reden van familiaal belang.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 30 april 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
Waalse ambtenaren: telewerk, bescherming tegen virus, verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 13 maart 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.
 
 
Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders: vergoeding voor afwezige kinderen.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 30 april 2020.
Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige (mede)onthaalouders.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 16 maart of 20 april 2020.
 • T.e.m. 3 mei 2020.
Vergoeding voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvangvoorzieningen, én ouders.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 16 maart 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, BS 08/05/2020, Ed. 1.

23 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging en uitbreiding van de steun aan opvangmilieus in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 1.
7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL
Lokale besturen. Vergaderingen. Geen fysiek contact.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 30 april 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020.
30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen, BS 07/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Steun voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 februari 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
29 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie, BS 06/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Overbruggingsrecht. Aanvullende premie van 2.500 euro.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 90 dagen na publicatie.
28 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen, BS 05/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Openbare Waalse instellingen: elektronische raadpleging van documenten; videoconferentie, presentiegelden.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
27 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 25 betreffende de vergaderingen van de openbare Waalse instellingen, BS 04/05/2020, Ed. 3.Wetgeving op senTRAL
Verlenging van de huurovereenkomst. Vroegtijdige beëindiging van een studentenhuurovereenkomst.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 22 april 2020.
22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 22 tot het nemen van verschillende maatregelen inzake woninghuurovereenkomst, BS 28/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
De nieuwe voorschriften voor mazouttanks tussen 500 en 25.000 liter zouden op 13 mei moeten in werking treden, maar worden volledig geschrapt.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 23 april 2020.
23 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 28/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Fiscale bepalingen. Verlengingen voor een termijn van telkens 30 dagen.

 • Vanaf 26 of 30 april 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020 (gedeeltelijk).
   
Fiscale bepalingen. Opnulzetting van rechten bij omzetting van hypothecair mandaat in hypotheek, schorsing van termijnen, vermindering van WIGB voor automatische ontspanningstoestellen.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • T.e.m. 26 april 2020 (tweemaal verlengbaar)
   
23 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering nr. 24 tot wijziging en tot verlenging van de periode van toepassing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, BS 28/04/2020, Ed. 1.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, BS 30/03/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
De regering kan vergoedingen toekennen aan gesubsidieerde culturele instellingen, aan organisatoren van culturele evenementen en aan filmproducenten.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 28 april 2020.
23 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 4 betreffende de steun aan de culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Dwingende termijnen en beroepstermijnen.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 18 april 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020 (deels).
 • Zie ook BWR nrs. 2 en 3 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.
Opschorting van alle dwingende termijnen in decreten en besluiten van de Waalse regering. Ook inzake de overgedragen bevoegdheden (OB).
 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
   
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 20 van 18 april 2020 tot verlenging van de termijnen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de
gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in
de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de
bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 20/03/2020, Ed. 2.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden,
aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet (...), BS 20/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 2)

Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 3)
 
Begrafenis. Overlijdensakte.
 • Waals Gewest.
 • Zonder datum (2 mei 2020).
 • Zie ook BWR nr. 15 van 10 april 2020, BS 16/04/2020, Ed. 1.
Formaliteiten bij overlijden. Maximumtermijn voor opgravingen.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 10 april 2020.
 • Zie ook BWR nr. 19 van 17 april 2020, BS 22/04/2020, Ed. 1.
   
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 19 van 17 april 2020 tot wijziging van de artikelen 4 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 van 10 april 2020 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen, BS 22/04/2020, Ed. 1.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen, BS 16/04/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Beraadslaging en beslissing in colleges en raden.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf diverse data.
 • Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.
Openbare besturen vergaderen en beslissen per video- of teleconferentie.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 april 2020.
Overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te kunnen verzekeren.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 18 april 2020.
   
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 17 van 17 april 2020 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 22/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, BS 26/03/2020, Ed. 2.
24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, BS 26/03/2020, Ed. 2.
24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, BS 26/03/2020, Ed. 2.
24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 26/03/2020, Ed. 2.
Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door
het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, BS 20/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 5)

Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 6)
Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 7)
Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 8)
Wetgeving op senTRAL (BWR nr. 9)
Overheidsopdrachten.Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid-19 sur les marchés publics wallons Recommandations à l'attention des pouvoirs adjudicateurs wallons, MB 26/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Hulp aan gezinnen en bejaarde personen, revalidatieovereenkomsten, palliatieve zorg, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen, thuishulp en thuiszorg, psychiatrische patiënten, tabaksontwenning, geïntegreerde gezondheidsverenigingen, verblijfskosten ziekenhuizen.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 maart 2020.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 van 10 april 2020 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector, BS 17/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Compensatievergoeding voor projectontwikkelaars en kmo’s.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 14 maart 2020.
Ministerieel besluit van 8 april 2020 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 14/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : comment introduire sa demande d’indemnité compensatoire auprès de l’administration wallonne ?
Gemeenten krijgen uitstel tot 30 september om het kohier van een belasting 2019 uitvoerbaar te verklaren.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 9 april 2020.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 van 8 april 2020 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren, BS 14/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Subsidies. Administratieve en beroepstermijnen.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 10 maart 2020.
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Soepeler behandeling van de erkenningsaanvragen voor vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen, pcb’s en pct’s, en medisch afval.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 8 april 2020.
Besluit van de Waalse Regering van 3 april 2020 ter vereenvoudiging van de delegaties vervat in de wetgevingen die van toepassing zijn op het vervoer van afvalstoffen, BS 08/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : la DGO3 gère seule l’agrément des transporteurs wallons de déchets dangereux
Situaties waarin een technische keuring van het voertuig toch kan plaatsvinden (o.m. voor vrachtwagens).
 • Waals gewest.
 • Vanaf 1 april 2020.
Ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 03/04/2020, Ed. 1.

 
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : quels véhicules ont-ils encore accès au contrôle technique en Wallonie, et dans quelles conditions ?
Compensatievergoeding: wijzigingen voor zelfstandigen, perswinkels, personenvervoer, carwashes, autorijscholen, evenementensector.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 14 maart 2020.
   
Compensatievergoeding van 5.000 of 2.500 euro voor ondernemingen.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 12 juni 2020.
 • Zie ook MB van 26 maart 2020, BS 30/03/2020.
Besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 30/03/2020, Ed. 1. en Erratum, BS 31/03/2020, Ed. 2.

Besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 23/03/2020, Ed. 2.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19: de nouveaux secteurs économiques bénéficient de l'indemnité wallonne.

Kort bericht:
COVID-19: les mesures compensatories wallonnes sont bien applicables depuis le 14 mars.
Wetgeving op senTRAL

Geen onderbreking van leveringen van gas en elektriciteit bij personen met budgetmeter. Geen plaatsing van nieuwe budgetmeters.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
 • Tekst integraal vervangen door Erratum, BS 02/04/2010.

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter, BS 20/03/2020, Ed. 2, en Erratum, BS 02/04/2020, Ed. 1.

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Franse Gemeenschapsregering.

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 21 maart 2020.
 • T.e.m. 20 september 2020, ten laatste.

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

 • Waals Gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 8 juni 2020.
 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, BS 17/03/2020, Ed. 1.

 
 

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 02-06-2020

  8327