Philippe Alboort van ArcelorMittal is ‘Energiemanager van het Jaar’

 Op het Energik Energy ‘Manager of The Year’-event werden de prijzen voor energiemanagers uitgereikt. De uitdagingen van de evolutie naar duurzaam energiemanagement bij Arcelor Mittal leverden dit jaar de laureaat op.
 

Het evenement bestaat sinds 2017 en was een initiatief van de vzw Energik samen met AP Hogeschool en Howest.

Studenten energiemanagement die in eerste zit voor hun bachelorproef geslaagd waren, konden zich tot eind augustus kandidaat stellen voor deze prijs. De winnaars worden geselecteerd op basis van vier criteria: inhoud, maatschappelijke relevantie, presentatieskills en het energetisch resultaat: heeft de bachelorproef een serieuze energiebesparing gerealiseerd? Er waren vier laureaten van AP en twee van Howest.

Energiemanager van het jaar

Philippe Alboort van ArcelorMittal uit Gent ontrafelde in zijn presentatie “De rol van de energiemanager in de staalfabriek van de toekomst” het complexe, geïntegreerde proces met een strategisch actieplan voor de nabije en verre toekomst. De jury vond de ‘global approach’ en de ambitieuze acties en realisaties toonaangevend en verregaand. De uitdaging die wordt beschreven is de transitie van een klassieke zware industrie naar een duurzame, hightech industrie met een totale afgasrecuperatie, 50MW renewables, CO2-reductie, groene mobiliteit en circulaire economie. De introductie van ‘groene ton staal’ maakt dat deze visie en inspanningen vertaald zijn naar een hoge maatschappelijke relevantie van dit ambitieuze project.

Philippe Alboort kreeg daarvoor de onderscheiding 'Energy Manager of the Year' voor de beste energiemanager uit het bedrijfsleven..

(foto: Energik)
Junior managers

Toon Stoot werkte voor zijn bachelorproef “Verbeteringspotentieel op perslucht en centrale afzuiging in ateliers van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij (MIVB)” samen met studiebureau Cenergie, en kreeg de award van 'Junior Energy Manager of the Year'.

Michiel Kenis (KULeuven) kreeg voor zijn thesis “Strategic Participation of Coalitions of Wind Power Producers on the Electricity Market” de 'Academic Energy Manager of the Year'-award voor de masterstudent Energie met de beste thesis. Daarin gaat hij grondig in op de potentiële marktmechanismen m.b.t. de prijssetting van windenergie in de ‘day ahead market’.

Gepubliceerd op 29-11-2019

  102