Milieu

PlanetWatch PlanetChange sensibiliseert jongeren voor luchtkwaliteit

“PlanetWatch PlanetChange” is een project van RVO-Society in samenwerking met MOS.

PlanetWatch laat jongeren van de eerste en tweede graad secundair onderwijs de luchtkwaliteit in de buurt van de school meten via wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen maken zo kennis met bio-indicatoren (micro-organismen op bladeren van de es of esdoorn die een goede indicator zijn voor de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun leefmilieu). In het labo van de klas gaan ze echt onderzoek doen: in een steriele werkomgeving kweken ze op een zelfgemaakte voedingsbodem de organismen op. Hoe meer culturen per blad, hoe minder last van verzurende polluenten. Uiteindelijk zetten ze hun meetresultaten op een gedetailleerde digitale kaart over de luchtkwaliteit van België. Anders dan andere projecten die gegevens over luchtkwaliteit in kaart brengen, zoomt Planetwatch in tot op het nauwkeurigheidsniveau van een boom.

RVO-CrevitsPlanetWatch werd officieel gelanceerd op 21 mei 2014 met workshops voor leerkrachten. Sindsdien registreerden 1.360 mensen zich op de website, namen er 83 leerkrachten deel en namen 1.502 leerlingen deel aan experimenten, waarbij zo’n 438 zones van 1 ha en 1.573 bomen werden opgemeten.

Motiveren

En het blijft niet bij een sensibiliseringsoefening. Om de jongeren ook tot acties voor een betere luchtkwaliteit te bewegen, nam RVO-Society MOS onder de arm. “Wij willen die intrinsieke motivatie – die de leerlingen opdoen door zelf gegevens te verzamelen – gebruiken om met hen na te denken over acties voor betere lucht in de school. Dit wetenschappelijk experiment is dus een prima basis om gedragsverandering te stimuleren. Daarom stapten wij ook als partner in dit project, en coördineren wij deze acties binnen het vervolgverhaal PlanetChange,” verklaart Christel Jansen, coördinator van MOS.

Ook voor het CSR-beleid van bedrijven

Het project krijgt steun van het departement Departement LNE van de Vlaamse overheid en voorziet in een laagdrempelig sponsormodel, waarbij bedrijven voor de prijs van 100 euro een school of klas kunnen sponsoren om mee te doen aan het project. Hiervoor krijgt de school het door RVO-Society geleverd educatief pakket met materiaal om aan de slag te gaan. Personeelsleden van steunende bedrijven worden zo ambassadeurs van PlanetWatch PlanetChange door het project in de klassen van eigen kinderen te krijgen.

Ook Agoria stapte in als partner. “PlanetWatch integreert technologie, wetenschap en engineering in één project, en zet ze samen in om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Dit is een unieke manier om jongeren de impact, de betekenis van technologie te laten beleven en hen competenties die onze bedrijven zoeken bij te brengen,” zegt Wilson De Pril, directeur-generaal Agoria Vlaanderen.

Uitbreiding

Om er een echt STEM-project te maken bouwt RVO-Society momenteel aan een uitbreiding van het experiment “PlanetWatch vanonder het fijnstof”, dat naast wetenschap en techniek ook wiskunde en engineering integreert. Fijn stof is immers een zeer actueel probleem voor gezondheid en milieu. ‘Met dit aanvullende project worden verschillende fasen voor het ontwerp van een ‘Arduino’-computertje gestuurde optische fijnstofdetector gevolgd. Uiteindelijk moet dat een oplossing opleveren om de concentratie van fijn stof te bepalen. ‘PlanetWatch vanonder het fijnstof’ loopt momenteel in pilootfase en lanceert in februari 2017 de eerste workshop voor leerkrachten.

RVO Society

RVO-Society is een vereniging die ontstond uit imec en inmiddels bijna 15 jaar actief is in het interesseren van jongeren in techniek en wetenschap. Door het verzamelen, invoeren, bewerken en interpreteren van de meetresultaten leert RVO-Society de leerlingen werken met wetenschappelijk onderbouwde procedures. "Het feit dat ze betrouwbare resultaten zelf verzamelen is een grote motivator om hen het belang van duurzaamheid en aandacht voor het milieu bij te brengen," aldus algemeen directeur van RVO-Society Jo Decuyper.

bron: PlanetWatch PlanetChange

 

Gepubliceerd op 27-05-2016

  209