Milieu

Premie-aanvraag voor zero-emissie voertuigen hervormd

Wie kiest voor een emissievrij voertuig – op elektriciteit of op waterstof – kan daarvoor een premie krijgen. Sinds 16 januari 2017 gaat een nieuwe vereenvoudigde aanvraagprocedure van start voor nieuwe bestellingen.

Nieuwe bestellingen

Om de premie aan te vragen volstaat het nu om je uiterlijk binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig aan te melden. Vorig jaar moest je nog twee stappen doorlopen: een eerste aanvraagdossier bij de bestelling – binnen de dertig dagen – en een tweede binnen de drie maand na de ingebruikname van de wagen.
Aanmelden voor de premie kan enkel via de webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA) op www.energiesparen.be/ZEV.

Premie misgelopen?

In 2016 liepen enkele tientallen kopers de premie mis, voornamelijk door de strakke timing en de te ingewikkelde procedure. Wie de wagen in 2016 bestelde, maar de premie te laat indiende bij het VEA, kan alsnog een premie krijgen indien aan de overige voorwaarden voldaan is. Het VEA zal deze dossiers opnieuw onderzoeken om na te gaan of de premie nu wel kan toegekend worden. Wie nog helemaal geen aanvraag deed, kan zich nog tot uiterlijk 31 maart 2017 aanmelden via www.energiesparen.be/ZEV.

Wat met wagens die vroeger al aangemeld werden?

Wagens die vroeger al besteld en aangemeld werden, maar nog in gebruik genomen moeten worden, kunnen hun dossier binnen de drie maand na ingebruikname verder vervolledigen op basis van de link die ze al ontvingen na de eerste aanmelding. Voor die dossiers blijft de aanvraagprocedure ongewijzigd.

Premiehoogte 2017

CataloguswaardePremie 2017
4.000 euro
31.000 euro – 40.999,99 euro 3.500 euro
41.000 euro – 60.999,99 euro 2.500 euro
> 61.000 euro 2.000 euro

Vanaf nu bepaalt de datum van aanmelding op www.energiesparen.be/ZEV binnen de 3 maand na ingebruikname de premiehoogte. Wagens die in 2017 besteld zijn en aangemeld worden binnen de 3 maand na ingebruikname in 2017, krijgen de premiehoogte 2017. Indien dezelfde wagen pas in 2018 wordt aangemeld (binnen de 3 maand na ingebruikname), krijgt die de lagere premie van 2018.

Meer info: www.energiesparen.be/ZEV

Gepubliceerd op 17-01-2017

  268