Milieu

Principieel goedgekeurde tekst wijziging VLAREM II en III online

Op 26 januari 2018 hechtte de Vlaamse regering een principiële goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de nonferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij.
De principieel goedgekeurde tekst kun je nu consulteren. Het wijzigingsbesluit ging voor advies naar de Raad van State.

Download:

Gepubliceerd op 05-03-2018

  146