Proefwerven gezocht om sloop- en ontmantelingswerken te optimaliseren

Vlaanderen Circulair zoekt momenteel aannemers of opdrachtgevers die elk 5 werven willen laten begeleiden om de slooppraktijk en het terugwinnen van materialen te optimaliseren. Er wordt een subsidie voorzien van maximaal 20 000 euro per aannemer voor het uitvoeren van 5 proefwerven. Inschrijven doe je via ‘5x5 werven’.De oproep richt zich naar aannemers van sloop- of ontmantelingswerken of opdrachtgevers van bouw- en renovatieprojecten met daaraan gekoppelde sloopwerken. Elke aannemer of bouwheer werkt mee aan een lot van ten minste 5 werven. Op de proefwerven hebben de deelnemende bedrijven de mogelijkheid om samen met de onderzoeksgroep en andere bedrijven te bekijken hoe de slooppraktijk en het terugwinnen van materialen meer optimaal kan verlopen.

Op de sloopwerven worden gegevens verzameld voor verdere analyse en daarvoor zijn mankracht en middelen nodig. Ook overleg en afstemming met de onderzoekers en het ervaringsplatform is vereist. Daarom krijgen de deelnemers financiële ondersteuning, maximaal 20000 euro voor de 5 werven.

Zie ook:

Zie ook op senTRAL: Specifieke verplichting voor sloopafval

Gepubliceerd op 16-04-2019

  96