Rapport Wereldgezondheidsorganisatie evalueert risico’s van microplastics in drinkwater

 Een analyse van de WHO besluit dat de huidige hoeveelheid microplastics in drinkwater momenteel geen gezondheidsrisico vormt. Maar de organisatie roept wel op tot verder onderzoek naar de effecten van microplastics.
 

Volgens het drinkwaterrapport van de WHO worden deeltjes die groter zijn dan 150 micrometer niet opgenomen door het menselijk lichaam. Ook de opname van kleinere deeltjes lijkt eerder beperkt.

Maria Neira, directeur Volksgezondheid en Milieu bij de WHO: “We moeten dringend meer weten over de gezondheidseffecten van microplastics, omdat ze overal zijn, ook in ons drinkwater. Op basis van de beperkte informatie die we nu hebben lijken microplastics in drinkwater op het huidige niveau geen gezondheidsrisico te vormen. Maar we moeten meer weten. Het is ook nodig om de wereldwijde toename van plasticvervuiling te stoppen.”

Microplastics zijn deeltjes plastic afval met een omvang van 0,05 tot 5 millimeter. Een standaard afvalwaterzuivering kan meer dan 90% van de microplastics uit afvalwater verwijderen. Bij conventionele drinkwaterbehandeling kunnen ook deeltjes kleiner dan een micrometer verwijderd worden.

De WHO vraagt drinkwaterleveranciers en regelgevers om voorrang te geven aan het verwijderen van microbiële ziekteverwekkers en chemicaliën. Daarvan is wel bekend dat ze risico's voor de menselijke gezondheid inhouden. En waterzuivering gericht op ontlasting en chemicaliën is ook effectief in het verwijderen van microplastics.

IPS

Gepubliceerd op 30-08-2019

  21