Milieu

REACH 2018: praktijkdocumenten om uw registratie voor te bereiden

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) voorziet 8 nieuwe praktische documenten om de registratie van stoffen tegen 31 mei 2018 te begeleiden. De documenten (checklistst, casestudies, ...) zijn beschikbaar in 23 talen en beschrijven situaties die kunnen voorkomen bij de voorbereiding van de registratie. Daarnaast zijn ook 4 nieuwe video-tutorials beschikbaar over het gebruik van IUCLID, het te gebruiken softwaresysteem.

De volgende thema's komen aan bod:

Fase 1: Ken uw portfolio

Fase 3: Maak afspraken met uw mederegistranten

Fase 4: Beoordeel de gevaren en risico's van stoffen

Fase 5: Stel uw registratiedossier op in IUCLID (video's)

Meer informatie:


 

Gepubliceerd op 06-06-2017

  223