Milieu

REACH 2018: werk samen om gegevens en kosten te delen

De laatste REACH-registratiedeadline valt op 31 mei 2018. Deze registratiedeadline geldt voor bedrijven die chemische stoffen in kleine hoeveelheden, tussen 1 en 100 ton per jaar, vervaardigen of invoeren. Bedrijven die eenzelfde stof registreren - mederegistranten - moeten samenwerken om gegevens uit te wisselen en zo kosten te besparen en onnodige tests te voorkomen. Het Europees Agentschap voorziet op haar website informatie over deze fase in het registratieproces
 
Het opzetten van de samenwerking tussen registranten is de derde fase van de routekaart voor REACH 2018. Hoe dit in zijn werk gaat, hangt af van de vraag of uw stof al geregistreerd is of niet.
 
Indien er geen registratie voor de stof bestaat, moeten mederegistranten een nieuw informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF) opzetten. Dit betekent onder andere dat zij afspraken moeten maken over de praktische samenwerking, beschikbare wetenschappelijke gegevens moeten uitwisselen en moeten beslissen hoe ontbrekende gegevens worden aangevuld voordat een gezamenlijk registratiedossier wordt opgesteld en ingediend. De bedrijven moeten de kosten op een billijke, transparante en niet-discriminerende manier verdelen tussen de leden van het SIEF. 

Indien de stof al geregistreerd is, is het voorbereidende werk waarschijnlijk al gedaan en kunnen nieuwe registranten contact opnemen met het SIEF om deel uit te gaan maken van een gezamenlijke indiening. Zij zullen moeten onderhandelen om toegang te verkrijgen tot de gegevens die ze nodig hebben en hun deel van de kosten te dragen. 

Registranten moeten nieuwe tests voorkomen door alternatieven voor dierproeven volledig te benutten. ECHA aanvaardt geen registraties wanneer geen gegevens zijn uitgewisseld. Wat de gegevens betreft die beschikbaar zijn buiten het SIEF, moet het eigendomsrecht worden gerespecteerd en gecompenseerd. 
 
Praktische tips voor nieuwe SIEF's en voor het onderhandelen met bestaande registranten zijn nu beschikbaar op de ECHA-website. Daarnaast wordt op 2 maart ook een webinar gehouden over deze fase. Het webinar zal bedrijven inzicht geven in de taken die het SIEF moet uitvoeren bij het opstellen van een registratiedossier. Ook zal worden toegelicht wat wordt verstaan onder het billijk, transparant en niet-discriminerend uitwisselen van gegevens en delen van kosten in het kader van REACH en de nieuwe uitvoeringsverordening betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens. Deelnemende bedrijven krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen van ECHA.

Gepubliceerd op 01-03-2016

  267