Milieu

REACH: 236 stoffen op de shortlist gezet voor verder onderzoek

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft 236 stoffen geselecteerd waarvoor de dossiers bij de jaarlijkse screening mogelijk nauwkeurig zullen onderzocht worden.Als u één van de stoffen die op de lijst staan, geregistreerd hebt, zult u een brief ontvangen van het ECHA.De lidstaten kunnen zelf beslissen welke dossiers met prioriteit onderzocht zullen worden om te beoordelen of verdere actie nodig is. 

ECHA moedigt aan om uw dossiers zo volledig mogelijk ter beschikking te stellen. Informatie die up-to-date is zal het makkelijker maken te beoordelen of verdere actie (meer gegevensinzameling of risicobeheersmaatregelen) noodzakelijk is.

Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u het webinar volgen op 1 februari. Er zal meer uitleg gegeven worden over de screening en de stappen die daarop volgen. U kunt ook vragen stellen.

Als het ECHA daarna bepaalde acties neemt voor een stof, dan wordt dit gepubliceerd op de website. U kunt de status voor een bepaalde stof terugvinden via de zoekfunctie Search for Chemicals op de homepagina.

De lijst met 236 stoffen wordt niet openbaar ter beschikking gesteld. Het gaat om stoffen waarvoor bezorgdheid vermoed wordt of gekend is.
Jaarlijks worden geregistreerde stoffen gescreend met de bedoeling stoffen te identificeren die een risico vormen voor de mens of het leefmilieu. Om een veilig gebruik ervan te waarborgen kunnen de meest geschikte REACH- en CLP-processen toegepast worden.
In het verleden werden zo al 1084 stoffen aangeduid voor nauwkeurig onderzoek (periode 2014-2017). De lidstaten hebben 714 stoffen onderzocht. Voor driekwart van de stoffen was verdere opvolging nodig (zie grafiek).

 
 
Meer informatie:

Vragen? Lees meer op senTRAL over REACH en CLP.

Gepubliceerd op 23-01-2018

  210