Milieu

REACH: 7 stoffen voorgesteld voor autorisatieplicht

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) stelt voor om 7 zeer zorgwekkende stoffen toe te voegen aan de REACH-autorisatielijst. Deze stoffen van de kandidaatslijst hebben voorrang gekregen omwille van hun eigenschappen en omdat ze in grote volumes en wijdverspreid gebruikt worden.

Dit kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Sommige van deze stoffen worden momenteel niet in de EU gebruikt, maar kunnen gebruikt worden om andere stoffen te vervangen die voorgesteld worden voor opname op de Autorisatielijst of er al op staan.

Het gaat om de volgende stoffen:
  Stofbenaming SVHC eigenschap Voorbeelden van gebruik
1 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3- dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5- methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] (karanal group) vPvB Geurstof in zepen en detergenten
2 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) PBT, vPvB UV stabilisator, bv. in plastic producten, rubber coatings
3 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) vPvB 1)
4 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) vPvB 1)
5 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) PBT, vPvB 1)
6 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2- benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC 201-559-5) Reprotoxisch Weekmaker in PVC samenstellingen, hechtmiddel
7 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) Reprotoxisch Vaak gebruikt solvent, bv. in coatings, schoonmaakmiddelen, functionele vloeistoffen enz.
 
1) De stof heeft geen geregistreerd gebruik, maar wordt aangeraden gebaseerd op structurele gelijkenissen met UV-328.

Dit is de achtste aanbeveling van het ECHA om bepaalde zeer zorgwekkende stoffen voorrang te geven. Er is ook een publieksconsultatie over geweest. De finale beslissing over de opname op de autorisatielijst en de datum van de inwerkingtreding van de autorisatieplicht zal genomen worden door de Europese Commissie in samenspraak met de lidstaten en het Europees Parlement.

Zie ook: Op senTRAL:

Gepubliceerd op 06-02-2018

  273