Milieu

Reach-deadline 2018: praktijkgids voor kmo’s en REACH-coördinatoren

Op 31 mei 2018 valt de laatste REACH-registratiedeadline. Deze datum is van toepassing voor bedrijven die chemische stoffen vervaardigen of importeren in kleine volumes, tussen 1 en 100 ton per jaar. Om op de markt te blijven moeten deze stoffen geregistreerd worden. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen heeft nu een laagdrempelige gids ter beschikking gesteld over het samenstellen van het technisch dossier voor de registratie. De handleiding is niet gericht naar experten of consultants, maar naar de mensen in kleine en middelgrote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het REACH-proces.

Reach -2018-campaign -banner _lg _blue _lowres

Informatievereisten voor een registratiedossier

De gids behandelt de gegevens die nodig zijn voor een registratiedossier. Voor elk gegeven dat gevraagd wordt in het dossier worden de volgende aspecten behandeld:

  • wat is het/wat betekent het?
  • waarom is dit gegeven relevant/wat wordt erdoor beïnvloed?
  • wanneer is het nodig? Niet alle elementen zijn vereist in elk dossier.
  • wie kan dit doen? Voor heel wat gegevens zijn experten nodig, maar ook niet-experten kunnen een deel doen.
  • hoe kan de informatie verzameld worden?
  • hoeveel tijd is er voor nodig? Om aan sommige gegevens te geraken moet behoorlijk wat tijd uitgetrokken worden, het kan bv. zijn dat er testen moeten uitgevoerd worden.

In de gids wordt met kleur aangeduid welke expertise nodig is voor welk onderdeel: groen is voor adminstratieve expertise, geel voor een junior-wetenschappelijk expert, rood voor een wetenschappelijk expert.

Een kmo zal voor de wetenschappelijke expertise meestal een beroep doen op externen.

De gids is ook los van de deadline relevant voor elk registratiedossier.

Achtergrond

Voor de 2018-deadline heeft het ECHA een roadmap opgesteld, die bestaat uit 7 fasen. Voor elke fase wordt ondersteunend materiaal ter beschikking gesteld. Deze praktijkgids hoort bij fase 4: Assess hazard and risk.

Webinar

Er is op 20 juli ook een webinar over deze fase om 10u. Dit behandelt:

  • welke gegevens bedrijven nodig hebben voor het volume dat ze willen registreren;
  • wat bedrijven moeten doen vooraleer er gegevens worden verzameld;
  • hoe lacunes in de gegevens moeten ingevuld worden;
  • hoe co-registranten betrokken zijn.

Er kunnen ook vragen gesteld worden.

Meer informatie

Bron: ECHA

 

 

Gepubliceerd op 19-07-2016

  112