Milieu

REACH-deadline 2018: valt u er onder?

Alle chemische stoffen die geproduceerd of geïmporteerd worden in de Europese Economische Ruimte in hoeveelheden tussen 1 en 100 ton moeten tegen 31 mei 2018 geregistreerd zijn. Ook bedrijven die stoffen gepreregistreerd hebben, moeten deze tegen dezelfde deadline geregistreerd hebben. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) voorziet ondersteuning in de aanloop naar de deadline, via een aparte websectie en webinars.    

ECHA geeft aan dat bedrijven er zich van bewust moeten zijn dat de verplichtingen significant zwaarder zijn voor stoffen in volumes tussen 10 en 100 ton dan voor stoffen in volumes tussen 1 en 10 ton.

Het is de laatste REACH-registratiedeadline voor bestaande chemicaliën. Het ECHA verwacht dat ook een aanzienlijk aantal kleine en middelgrote ondernemingen voor het eerst zullen registreren. Om ze te begeleiden is een roadmap gepubliceerd die loopt tot 2018 met daarin de belangrijkste mijlpalen, verdeeld over 7 fasen. Per fase wordt praktische begeleiding voorzien.
 
De eerste fase bestaat uit het analyseren van de portfolio en het starten met de voorbereidingen. Bedrijven moeten de verkoops- en productievolumes van hun stoffen analyseren, hun verplichtingen onder REACH nakijken en een plan opstellen voor de registratie. Een correcte identificatie van stoffen is cruciaal in deze fase.    
 
De ondersteunende webpagina’s bij de eerste fase geven u tips en verwijzen u door naar uitgebreidere documenten.
 
Een eerste webinar over de eerste fase zal plaatsvinden op 24 juni om 11u, waarin wordt toegelicht welke stoffen geregistreerd moeten worden en welke informatie daarvoor noodzakelijk is. Deelnemers kunnen ook vragen stellen.

Meer informatie

Gepubliceerd op 23-06-2015

  266