Milieu

REACH: eerste sectorale “routekaarten” gepubliceerd

De Europese industrie heeft de eerste routekaarten gepubliceerd voor een aantal sectoren. In een routekaart wordt beschreven hoe bedrijven in een bepaalde sector stoffen gebruiken. De eerste routekaarten zijn gemaakt voor de volgende sectoren:

  • zepen, detergenten en onderhoudsproducten;
  • cosmetica en persoonlijke verzorgingsmiddelen;
  • lijmen en afdichtingsmiddelen.

Met een routekaart deelt een sector met de registranten hoe de stoffen gebruikt worden in de bedrijven. Door het ontwikkelen van routekaarten in een vast formaat is er een betere uitwisseling van informatie over het gebruik en de gebruiksvoorwaarden doorheen de keten en kan ook de kwaliteit van de registraties verbeteren (vooral de blootstellingsscenario’s).

Andere routekaarten zijn nog in voorbereiding. Bijkomende sectoren moeten nog starten met de voorbereiding. Vooral voor de laatste registratiedeadline (2018) is dit van belang.

Het Europees Agentschap raadt aan:

  • aan downstreamgebruikers om hun sectororganisatie te contacteren om te zorgen dat hun gebruik mee opgenomen wordt in de routekaart;
  • aan registranten om de webpagina’s van de routekaarten te consulteren en na te kijken welke routekaarten relevant zijn om hun registratiedossier voor te bereiden
  • aan sectororganisaties die er nog niet mee begonnen zijn, om nu te starten met het opstellen van de routekaarten

Usemaps

Meer informatie: ECHA-pagina routekaarten

Bron: ECHA

Gepubliceerd op 14-11-2016

  120