Milieu

REACH: hulp nodig als downstreamgebruiker?

DE REACH-reglementering is complex en toch moet u als downstreamgebruiker ook op de hoogte zijn van de reglementering en voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Om gebruikers te ondersteunen biedt het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen een overzichtelijke interactieve pdf aan, die u rechtstreeks doorverwijst naar alle relevante webpagina’s, richtsnoerdocumenten en webinars.

Mindmap _du _en -page -001 

Bent u downstreamgebruiker?

Downstreamgebruikers zijn gebruikers van chemische stoffen in de zin van REACH en CLP. Dat kunnen ondernemingen of individuen zijn:

  • binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte,
  • die gebruikmaken van een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel,
  • bij hun industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.

Zie ook een aantal voorbeelden.

Meer op senTRAL

Bron: ECHA

Gepubliceerd op 26-07-2016

  236