REACH: Inspecties gestart op online verkoop van producten

Vanaf deze maand tot het eind van het jaar loopt er een inspectiecampagne op de online verkoop van producten die gevaarlijke stoffen bevatten. Er wordt gecontroleerd of de bedrijven die producten online aanbieden voldoen aan de bepalingen uit de REACH-, CLP- en Biocidenverordeningen.

Webshops en platformen
Het inspectieproject – het Forum enfocement project 8 (REF-8) – focust op stoffen, mengsels, biociden en producten, zowel bestemd voor professioneel als particulier gebruik. Zowel bij private webshops als op platforms als Amazon en eBay worden controles uitgevoerd.
De inspecteurs kijken na of de kopers op een correcte wijze geïnformeerd worden over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, vóór de verkoop wordt uitgevoerd, en of alle bepalingen uit de verordeningen worden nageleefd. Daarvoor worden de begeleidende gegevens op de webshop gecontroleerd en worden producten aangekocht en geanalyseerd. 
Een voorbeeld: speelgoed- en textielartikelen zullen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van stoffen waarvan het gebruik ingeperkt is en er zal nagegaan worden of aan de REACH-eisen voldaan wordt.

(Bron : Fotolia)
Online en on-site controles
Vooral de online-informatie zal nagekeken worden, maar het kan ook gebeuren dat de inspecteurs de bedrijven zelf bezoeken als ze het nodig achten.
Met het project wil men bedrijven bewust maken van de verplichtingen die gelden bij de online verkoop van producten die gevaarlijke stoffen bevatten. Men wil ook de communicatie en samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten in de verschillende lidstaten versterken.
De resultaten worden verwacht in 2021.
Meer informatie
Meer op senTRAL:

Gepubliceerd op 27-01-2020

  37