Milieu

REACH: the final countdown

 Het is bijna zover: op 31 mei verstrijkt  de laatste registratietermijn  van de REACH-wetgeving. Deze deadline is de laatste mijlpaal van een traject dat al tien jaar loopt. Bij deze gelegenheid publiceert Christel Musset, directeur Registratie bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), een mededeling waarin zij onder meer verduidelijkt hoe het nu verder moet.
 

De registratie van al die chemische stoffen is slechts de eerste stap in het verantwoord beheer van chemicaliën. Een volledig beeld van tien jaar registraties zal beschikbaar zijn in september, want dan hoopt ECHA alle dossiers gecontroleerd te hebben. Begin juni wordt al wel een voorlopig overzicht gepubliceerd. “We hopen ook de niet-vertrouwelijke informatie van de registraties tot 100 ton te kunnen publiceren tegen eind dit jaar, na beoordeling van alle vertrouwelijkheidsclaims. We gaan ook de KMO-status controleren van registranten die zich in die hoedanigheid hebben aangemeld,” zegt Musset.

Later zullen de evaluatie- en risicobeheerprocessen van start gaan. Volgens de wet moet ECHA minstens 5% van de dossiers controleren op naleving. Bij de stofbeoordeling kan ze nog bijkomende informatie opvragen die verder gaat dan de standaardvereisten.

Eerste controles in 2019

Voor 2019 kondigt de directeur een EU-breed handhavingsproject voor registratie aan. Inspecteurs en douaneautoriteiten zullen dan controleren of bedrijven aan hun registratieverplichtingen hebben voldaan, en of de voorwaarden aanwezig zijn om een ​​stof als tussenproduct onder strikt gecontroleerde omstandigheden te registreren.

Christel Musset waarschuwt de registranten nog eens: “Omdat u verantwoordelijk bent voor het veilige gebruik van uw chemicaliën, moet u uw registratie up-to-date houden. Hiertoe zullen we in november ondersteunende richtlijnen publiceren voor fase 7 van de REACH 2018 Roadmap. Houd er rekening mee dat een compliant en up-to-date dossier een duidelijk zakelijk voordeel biedt, aangezien u aan uw klanten kunt uitleggen welke risicobeheersmaatregelen nodig zijn om een ​​veilig gebruik te garanderen. Op hun beurt kunnen uw klanten erop vertrouwen dat de stof voor hen beschikbaar zal zijn.”

Tips voor de ‘postregistratie’

Musset besluit haar mededeling met enkele tips voor de opvolging na de registraties:

  • maak een plan om uw registratie up-to-date te houden: houd nieuwe gegevens bij, de geproduceerde of geïmporteerde volumes en de potentiële nieuwe toepassingen voor uw stof
  • zorg ervoor dat u toegang heeft tot uw REACH-IT-account, want dat is het kanaal om met ECHA te communiceren
  • zorg voor een platform om met uw mederegistranten en nieuwe registranten te communiceren en om verzoeken om meer informatie van de autoriteiten te beantwoorden
  • dien een verzoek in voor elke nieuwe stof die u in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar op de markt brengt
  • volg de wetgeving op: controleer uw portfolio op stoffen die onderhevig zijn aan regelgeving en kijk of er veiliger alternatieven beschikbaar zijn
En wat vóór 31 mei?

Voor de laatste weken heeft ECHA enkele oplossingen op punt gezet om registranten in uitzonderlijke situaties te helpen. De ‘Directors Contact Group’ (DCG) biedt mogelijke oplossingen in vier specifieke situaties:

  • voor de volledigheid van het dossier
  • bij veranderingen van rechtspersoon
  • wanneer men afhankelijk is van een hoofdregistrant
  • voor gevallen waarin niemand van plan is een stof te registreren

Wie zich in één van deze situaties bevindt waardoor de laatste registratiedeadline niet meer gehaald kan worden, kan zich wenden tot de DCG van ECHA en moet dan zo snel mogelijk bewijs leveren van de specifieke problemen. De voorwaarden vindt u op de ECHA-website.

Als deze aanvraag wordt geaccepteerd, kan u de betreffende stof voorlopig legaal op de markt blijven brengen voor de registratie voltooid is. U moet wel een indieningsnummer gebruiken om te bewijzen dat u uw registratie vóór de deadline hebt ingediend.

Gepubliceerd op 17-05-2018

  192