Milieu

Rechtstreekse aansluiting op windmolen of PV van een ander bedrijf wordt mogelijk


 Voor industriële gebruikers is investeren in hernieuwbare energie pas rendabel als ze zelf voldoende elektriciteit rechtstreeks kunnen afnemen, zonder langs de aansluiting op het distributienet te hoeven passeren. Maar dat is vandaag zo strikt geregeld dat er amper gebruik van gemaakt wordt. Daar komt binnenkort verandering in. Minister Tommelein gaat de regulering versoepelen.
 

Deze situatie komt vaak voor in Vlaanderen: een bedrijf heeft een grote oppervlakte beschikbaar voor zonnepanelen of windmolens, maar is niet geïnteresseerd omdat het die energie niet nodig heeft. Bij het buurbedrijf is het net omgekeerd: dat zou rendabel kunnen investeren in hernieuwbare energie voor eigen gebruik, maar heeft er de plaats niet voor. De technische logica is dat het eerste bedrijf investeert in hernieuwbare energie die het aan het tweede verkoopt, maar zo simpel is het niet. Elke installatie voor de productie van wind- of zonne-energie moet immers op het distributienet aangesloten worden, waardoor de kost meestal hoger uitvalt dan de opbrengst van de overtollige energie.

Overbelasting van het net

De Vlaamse regering gaat de regels nu versoepelen. Volgens de minister van Energie dreigt de groei van de hernieuwbare energie het distributienet te overbelasten op zonnige en winderige dagen. Dat maakt de vrees van Eandis en Infrax, dat er te veel hernieuwbare energie wordt afgekoppeld van het net, ongegrond. Integendeel; afkoppeling kan problemen voorkomen wanneer er teveel hernieuwbare productie is.

Door de verplichting om overtollige hernieuwbare energie op het net te zetten af te schaffen en een rechtstreekse aanluiting van een naburige windmolen of PV-installatie mogelijk te maken, hoopt Tommelein bedrijven ervan te kunnen overtuigen om toch te investeren in groene energiebronnen. Bedrijven die zelf weinig energie verbruiken worden zo aangemoedigd om toch te investeren in groene energie omdat ze die direct kunnen doorverkopen.

De Standaard citeert energie-adviseur Alex Polfliet die verschillende bedrijven kent die voor dat argument vatbaar zijn. “Katoen Natie beschikt in de Antwerpse haven nog over loodsen zonder zonnepanelen. De IVBO-verbrandingsoven in Brugge heeft plaats over die zo benut kan worden. Dit wordt een ‘gamechanger’ voor projecten van hernieuwbare energie in bedrijven.”

De bedrijven die de kabel leggen moeten nog wel steeds bijdragen aan de openbaredienstverplichtingen die nu worden verrekend in de prijzen voor energiedistributie. Elk project zal een sepcifiek aangepast steunniveau krijgen, om oversubsidiëring te vermijden.

Niet interessant voor particulieren

Voor particulieren, die hun installatie op het laagspanningsnet hebben aangesloten en lagere productiecapaciteiten hebben, is de nieuwe regeling niet interessant; de kosten zouden immers nog steeds hoger uitvallen. Daarvoor heeft minister Tommelein dan weer het ‘zonnedelen’ gefaciliteerd. 

Gepubliceerd op 06-04-2018

  364