Milieu

Recupel haalt record hoeveelheid elektroafval op

Recupel, de organisatie die elektroafval inzamelt, gaat extra inspanningen richten op bedrijven. Van de bijna 115.000 ton oud elektro (32 miljoen apparaten) die in 2016 werden ingezameld kwam slechts een klein deel uit bedrijven. De privé consument daarentegen sorteert ook het EEA-afval steeds beter.
 
De oogst van 2016 is een record voor Recupel, en CEO Peter Sabbe verwijst meteen naar het succes van de ‘RecyclePunten’ in winkels en grootwarenhuizen. “Die helpen zeker en vast om van de inzameling van oud elektro een gewoonte te maken bij de consument,” zegt Sabbe. “Zeer belangrijk is het feit dat 85% à 90% van elk ingezameld toestel door bijna uitsluitend Belgische recyclagebedrijven opnieuw werd omgezet tot nieuwe basisgrondstof.” Recupel wil die resultaten nog verbeteren door middel van samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren. “Door goed samen te werken kunnen we van België de meest efficiënte ‘urban mine’ voor elektroafval ter wereld maken, de referentie op het vlak van het ontginnen van grondstoffen uit ons afval,” aldus Peter Sabbe.
Recupel-resultaten
In 2016 heeft iedere Belg gemiddeld 10,2kg oud elektro ingezameld via het Recupel-netwerk, alles samen zo’n 32 miljoen elektrotoestellen: witgoed, lampen, telefoons en ander klein elektro. Recupel ziet in de significante stijging van de recuperatie van lampen en klein elektro het bewijs dat de RecyclePunten de consumenten effectief de juiste gewoontes aanleren. In 2017 wordt dan ook verder ingezet op meer RecyclePunten. Op de nieuwe website kan iedereen nu ook snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt vinden.
Bedrijven blijven achter
Tegen 2019 moeten alle lidstaten van de Europese Unie 65% van hun elektroafval inzamelen voor hergebruik of recyclage. Om die doelstelling te behalen wordt samenwerking cruciaal. Sabbe: “Alle maatschappelijke actoren hebben alvast iets gemeenschappelijk: ze hebben allemaal baat bij meer inzameling. In België hebben we de beste recyclers ter wereld, een inzamelketen die werkt, een bevolking die het al gewoon is afval te sorteren en overheden die van circulaire economie een prioriteit maken.”
Eén actor blijft evenwel nog relatief achter voor wat deze afvalstroom betreft: het bedrijfsleven, en dan vooral KMO’s. Recupel ziet de registratie en recyclage van bedrijfsmatig elektroafval als een belangrijke uitdaging. Om dit segment tot hetzelfde niveau te brengen als de inzameling van huishoudelijke toestellen zal meer sensibilisering en samenwerking met verschillende sectoren noodzakelijk zijn. Recupel werkt samen met verschillende sectororganisaties en overheden en blijft zoeken naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten.

Gepubliceerd op 04-04-2017

  256