Regio’s moeten tegen 15 juli klaar zijn met klimaat- en energieplannen

 De verschillende overheden in ons land moeten tegen uiterlijk 15 juli hun verschillende klimaat- en energieplannen finaliseren, want die plannen zullen de basis vormen van het Nationaal Klimaat- en Energieplan dat België in het najaar moet indienen bij de Europese Commissie. Dat heeft Vlaams minister van Energie Tommelein in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Bruno Tobback en Robrecht Bothuyne.
 

Europa heeft onlangs de doelstellingen rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 2030 aangescherpt: dan moet hernieuwbare energie 32% van het verbruik, en energie-efficiëntie 32,5% van de reductie van CO2 vertegenwoordigen. De lidstaten geven zelf aan in nationale klimaat- en energieplannen aan welke bijdrage zij zullen leveren. Ook België moet tegen eind dit jaar een Nationaal Klimaat- en Energieplan indienen bij de Europese Commissie. De verschillende gewesten zijn intussen de oefening aan het maken en hebben onderling afgesproken dat alle verschillende plannen tegen 15 juli klaar moeten zijn, aldus Vlaams energieminister Tommelein.

Vlaamse plannen

Maar over het Vlaamse klimaatplan houdt de minister zich nog op de vlakte. “Het onderdeel energie werd een eerste keer besproken in de Vlaamse regering. Mijn voorstel ligt op tafel: de doelstellingen die bottom-up berekend zijn door mijn administratie zijn realistisch, bijvoorbeeld tegen 2030 moeten we 6,7 GW zon kunnen halen.” Tommelein ziet nog een groot potentieel voor zonnepanelen. “Zelfs in de best scorende provincie, Limburg, liggen er nog maar zonnepanelen op 6,6% van de geschikte daken.” De minister verwijst naar berekeningen van het Vlaams Energieagentschap (VEA): er is nog een potentieel voor 2,5 GW aan windenergie, 1.260 GWh aan geothermie, 1.894 GWh aan warmtepompen en 4.013 GWh aan biobrandstoffen.De krant De Tijd kon evenwel het ‘Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030’ inkijken, dat Tommelein op de Vlaamse regeringstafel heeft gelegd.

Dat plan rekent vooral op zonne- en windenergie, waarvan de productie in het volgende decennium met driekwart moet stijgen om 40% van de totale hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen uit te maken, bijna het dubbele van het huidige aandeel. Want bio-energie is nu nog goed voor 75% van de Vlaamse groene stroom. Dat is een uitdaging, maar niet onlogisch: verwacht wordt dat de productiekosten voor wind- en zonne-energie nog sterk zullen dalen. Tommelein wil de investeringen in zon en wind doortrekken. Tussen 2016 en 2020 moeten er 6,4 miljoen zonnepanelen bijkomen, en dat tempo wil de minister ook na 2020 aanhouden. Wel zal het investeringstempo vertragen voor windenergie op land. Het huidige Energieplan gaat uit van 50 tot 60 extra windmolens per jaar, maar dat worden er maar 30 per jaar in het volgende decennium, vanwege het gebrek aan beschikbare ruimte. De windmolenparken in de Noordzee vallen onder federale bevoegdheid en zijn dus niet meegerekend in de Vlaamse prognoses.

Voorlopig zal de transportsector weinig bijdragen aan de Vlaamse energiedoelstellingen. De helft van de nieuw verkochte auto’s moet in 2030 emissievrij zijn, en tegen 2035 moeten alle nieuwe auto’s in Vlaanderen uitsluitend op batterijen rijden.

Energie-efficiëntie mag een tandje bijsteken

Tommelein formuleert wel bedenkingen bij de Europese doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie. De Europese berekeningswijze is volgens hem te ambitieus voor Vlaanderen. “De inspanningen moeten wel redelijk zijn zodat er nog groei mogelijk is.” Maar hij sluit niet uit dat er op dit vlak verplichtingen nodig zullen zijn. “Als er toch verplichtingen nodig zijn, moeten die er wel komen voor iedereen, zowel burgers als bedrijven. Het is voor iedereen, of het is niet.”

Het ontwerpplan gaat uit van een minimum- en een maximumscenario voor energie-efficiëntie, en dat laatste zou 16% minder energieverbruik inhouden tegen 2030. Het energiegebruik in de industrie, die goed is voor bijna de helft van het totale energiegebruik, zou tegen 2030 maar met 4% dalen.

Vlaamse regering is er nog niet uit

Minister Tommelein heeft dit ontwerpdocument vorige week op de agenda van de ministerraad gezet, en het werd er niet goedgekeurd. Bovendien is dit maar één aspect van het Vlaamse Klimaatplan. En vervolgens moeten die Vlaamse plannen nog federaal besproken worden vooraleer België zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan aan de Europese Commissie kan voorleggen. Er ligt dus nog heel wat werk op de plank in de komende zes maanden.

Gepubliceerd op 04-07-2018

  254