Milieu

Registratie nanomaterialen loopt goed

Nanomaterialen vinden toepassing in de gezondheidssector, de elektronica, de textielsector en de milieubescherming, en dus is er een beoordeling nodig van de milieurisico’s en gezondheidsrisico’s voor de werknemers en consumenten. Sinds de publicatie van het KB betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand moeten bedrijven de nanomaterialen die ze op de markt brengen, registreren. In de Kamer werd gevraagd naar het verloop van deze registratie aan Minister Marie-Christine Marghem.

De minister geeft in haar antwoord aan dat alles goed verloopt dankzij een goede samenwerking met de bedrijven. Een groot aantal buitenlandse operatoren heeft hier ook aan bijgedragen om het hun downstreamgebruikers gemakkelijker te maken.

Er zijn al meer dan 300 registraties en 150 verschillende stoffen.

Er werden meer dan 50 gebruikstypes geregistreerd, door de volgende categorieën van registrerende operatoren:

  • 44,6 procent buitenlandse leveranciers,
  • 0,8 procent met een specifiek doel,
  • 30,5 procent importeurs,
  • 9,9 procent verdelers,
  • 9,2 procent producenten.

De FOD heeft de sectoren geraadpleegd bij de redactie van het register om de ondernemingen in te lichten en de goede werking van het register te verzekeren. De dienst die belast is met de databank heeft enkele vergaderingen georganiseerd met ondernemingen uit het hele land. Er zijn documenten met richtlijnen en handleidingen voorhanden. Volgens de dienst werd de verplichting wel degelijk nageleefd. Enkel Frankrijk, Denemarken en België hebben het nodige gedaan.

De goede samenwerking met de ondernemingen is primordiaal om ervoor te zorgen dat deze tool model kan staan voor een toekomstig Europees register.

De minister geeft nog mee dat in 2017 er een beter beeld zal zijn van het volume van de nanomaterialen die in de handel worden gebracht. “De gebruikers van de databank voeren de hoeveelheden en de gebruikers van hun geregistreerde stoffen jaarlijks in. Hiermee zal de FOD Volksgezondheid de traceerbaarheid van de stoffen kunnen verzekeren. Dankzij dit register stroomt de informatie over de geproduceerde nanomaterialen in de ondernemingen door naar de werknemers. De overheid zal snel kunnen ingrijpen wanneer er risico’s worden vastgesteld omdat het gebruik, de betrokken ondernemingen en de in België aanwezige volumes in het register worden vermeld."
 

Gepubliceerd op 21-06-2016

  228