Richtlijn zet lidstaten op weg naar reductie eenmalig gebruik van kunststoffen

Nu de Richtlijn eenmalig gebruik kunststoffen is gepubliceerd in het Europees Publicatieblad (12/06/2019), is het de beurt aan de Europese lidstaten om de maatregelen om te zetten in nationale / gewestelijke wetgeving. Ze hebben daarvoor 2 jaar tijd. Deadline is 3 juli 2021. Doelstelling van de richtlijn is vooral het zwerfvuil op zee aan te pakken.

 De richtlijn bundelt maatregelen die het eenmalig gebruik van kunststoffen moeten reduceren.

  • consumptievermindering: economische maatregelen moeten ervoor zorgen dat bepaalde producten niet gratis worden aangeboden aan de eindconsument;
  • beperking van het in de handel brengen: verbod om genoemde producten in de handel te brengen;  
  • productvereisten: dit zijn onder andere vereisten mbt het percentage gerecyclede kunststoffen in drankflessen;
  • markeringsvoorschriften: op de verpakking of het product zelf moet informatie komen over verwijderingsmanieren van dit product die vermeden moeten worden wegens een negatieve impact op het milieu;
  • uitgebreide consumentenverantwoordelijkheid: de producenten van kunststofproducten moeten instaan voor de kosten mbt bewustmaking, het ruimen, het vervoer en de verwerking van zwerfafval;
  • gescheiden inzameling: ervoor zorgen dat gescheiden inzameling gebeurt met oog op recyclage, bijvoorbeeld door statiegeld in te voeren;
  • bewustmakingsmaatregelen: de consumenten voorlichten en stimuleren om zwerfafval te vermijden.

De kunststofproducten waarop deze maatregelen van toepassing zijn, worden opgenomen in aparte bijlagen bij de richtlijn. 

Volledige naam: Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.

Deze richtlijn kadert in de circulaire economie waarbij materialen zo lang mogelijk worden hergebruikt en gerecycleerd. Lees op senTRAL hoe milieuprofessionals hun steentje kunnen bijdragen.

  184