Samenscholingsverbod, verplicht thuisblijven en nog meer winkels dicht in derde reeks anti-Covid-19-maatregelen

Premier Sophie Wilmés kondigde het al aan: ons land nam nog méér maatregelen om het Covid-19-virus te bestrijden. De maatregelen worden opgelijst in een ministerieel besluit dat verscheen in een derde editie van het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2020.

Dat MB lijst de handelszaken en winkels op die nog wél open mogen blijven. Het legt beperkte openingsuren op voor voedingszaken en nachtwinkels. Het beperkt het aantal klanten in kapperszaken en warenhuizen. Het verbiedt markten. En het verbiedt solden en kortingsacties!
 
Culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horeca-activiteiten blijven verboden. Leveren en afhalen van maaltijden blijft toegestaan. Maar alle horecazaken moeten hun terrasmeubilair binnenhalen.
 
Opmerkelijk is dat er vanaf nu ook een samenscholingsverbod geldt (’s nachts én overdag).
 
Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder één dak wonen, is nog wél toegelaten. De familieleden mogen vergezeld worden door één andere persoon. Ook het beoefenen van een individuele fysieke activiteit of een fysieke activiteit met de familieleden onder hetzelfde dak, eventueel samen met één vriend, kan nog. Op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 meter blijft tussen elke persoon.
 
Er geldt bovendien een thuisblijfplicht: "de personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen". Het besluit somt die dringende redenen expliciet op: om zich te begeven naar de handelszaken die open mogen zijn, om naar de bank of de post te gaan, om toegang te hebben tot medische zorgen, om bijstand te bieden, voor activiteiten in familiekring, voor een begrafenis, of voor een buitenwandeling met de gezinsleden.
 
Telethuiswerk is verplicht wanneer de functie dat toelaat in alle niet-essentiële bedrijven. Het besluit somt ook de essentiële bedrijven op die niet onder deze verplichting vallen.
 
Niet-essentiële reizen zijn verboden.
 
Het politiepersoneel kan afwijken van de normale arbeids- en rusttijden.
 
En inbreuken kunnen volgens de wet op de civiele veiligheid bestraft worden met een boete tot 4.000 euro (opdeciemen inbegrepen) of met een gevangenisstraf van 3 maanden. Bedrijven die de regels op de social distancing niet respecteren, kunnen gesloten worden.
 
Al deze maatregelen zijn ingegaan op woensdag 18 maart, nog vóór de publicatie van het MB. Namelijk om 12 uur ’s middags. Ze gelden tot en met zondag 5 april 2020.

Gepubliceerd op 19-03-2020

  33