Milieu

Schauvliege presenteert het ‘Groene Economie Convenant’

Op het Milieucongres vandaag in Mechelen kondigt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een nieuw instrument aan, bedoeld om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Het “Groene Economie Convenant” is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven.

Schauvliege (Joke )-archiefSamenwerking tussen bedrijven en overheid loont om de milieudruk te beperken. Dat uitgangspunt van de Vlaamse regering wordt op het Vlaamse Milieucongres met ‘good practices’ geïllustreerd. Het congres wordt georganiseerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie samen met de partners VMM, VLM, OVAM, INBO, ANB, VLAIO, UMiO en i-Cleantech Vlaanderen.

Transitie is onafwendbaar

In de komende decennia zal de behoefte aan energie, water, materialen en voedsel nog groter worden, en daarmee de milieudruk. Die verwachte groei zal dus op een andere, meer duurzame manier moeten verlopen. Economische groei en ontwikkeling moeten nagestreefd worden zonder dat de ecosystemen, hulpbronnen en grondstoffen overmatig worden geëxploiteerd.

Die vergroening van onze economie is volop aan de gang, en ze vereist heel wat investeringen en vernieuwingen die op hun beurt nieuwe economische kansen kunnen creëren.Duurzame industriële productie moet leiden tot een integrale benadering van verminderd energieverbruik, beter beheer van grondstoffen en ruimte, ver doorgedreven waterbesparingstechnieken en verlaagde emissies.

Groene Economie Convenant

Het ‘Groene Economie Convenant’ wil bedrijven en sectoren bijstaan in dit vergroeningsproces. Het idee van een convenant is geënt op de Nederlandse ‘Green Deal’ en vertaald naar de Vlaamse context, zegt Schauvliege. “Bedrijven en organisaties kunnen daarbij zelf voorstellen voor een deal aanbrengen. Het afsluiten van overeenkomsten met sectoren en bedrijven wordt onder andere vormen al geruime tijd toegepast in Vlaanderen. Ik bouw hier verder op de resultaten van het ‘Vlaams integraal milieuoverleg’ met de voedingssector, maar dit nieuwe instrument kan breder en voor andere thema’s ingezet worden.”

Het gaat om initiatieven met een heldere doelstelling voor verduurzaming op het gebied van mobiliteit, grondstoffen, ruimte, bouw, biodiversiteit, water, energie, klimaat, voedsel, biobased economy, enzovoort. Zo’n overeenkomst bevat een duidelijke rolverdeling en een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en een tijdsplanning.

“Over enkele maanden starten we met pilootprojecten,” kondigt de minister aan. “De ultieme doelstelling is bedrijven en sectoren in hun vergroeningsproces te helpen. Ik streef hierbij milieudoelen na die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.”  

 

Gepubliceerd op 27-10-2016

  109