Milieu

Schauvliege publiceert haar ‘Beleidsnota Omgeving’

 Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft haar nieuwe beleidsnota beschikbaar gesteld. Daarin worden de grote strategische keuzes voor ruimtelijke ordening van de nieuwe Vlaamse regering samengevat en uitgelegd. U kunt deze nota hier in pdf-vorm downloaden.
 
 

Gepubliceerd op 27-11-2014

  118