Milieu

Sensibiliseren voor afvalsortering? Het werkt!

Een bouwbedrijf wil op zijn bouwwerven het zuiver plastic afval apart sorteren in verzamelzakken. De grootste opdracht blijkt de werknemers zover te krijgen dat ze dit doen... Het eerste jaar zijn er zo'n 200 zakken opgehaald, het tweede jaar iets meer dan 300. De echte topper komt daarna: in het derde jaar worden meer dan 700 zakken gevuld met zuiver plastic afval. Om dit te bereiken is extra ingezet op sensibilisering. De besparing in het restafval loopt op tot 8000 euro!

Enkele ideeën om te komen tot minder afval:
  • zoveel mogelijk afvalstromen apart sorteren en inzetten voor recyclage;
  • het sorteren vergemakkelijken door elke afvalstroom een eigen kleur te geven in het inzamelsysteem. In die kleur kunnen voor elke afvalstof dan ook affiches en stickers worden gemaakt;
  • regelmatig toolboxmeetings organiseren rond recyclage en het sorteren van afval. Waarom niet een sorteeroefening houden? Je werkt daarbij met afvalkaartjes en afvalbakken. Bedoeling is om het afval correct te sorteren;
  • verduidelijken waarom sorteren nuttig is, hoe afval wordt verwerkt en hoe afval kan worden vermeden;
  • het papier en karton in een container enkele keren per dag laten “overrollen” door een verdichtingsmachine. Die zorgt ervoor dat het volume verkleint. 
Lees meer op senTRAL:

Gepubliceerd op 15-04-2016

  332