Milieu

Seveso 3-samenwerkingsakkoord geldt vanaf 10 juni 2016

Vrijdag 10 juni 2016 publiceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn instemming met het ‘Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken’. Daardoor kan het akkoord ook op vandaag in werking treden. De Brusselse overheid was immers de laatste die haar instemmingsakte nog moest publiceren.
In uitvoering van de Seveso 3-richtlijn maken de federale overheid en de gewesten in het samenwerkingsakkoord afspraken over:
 • de lagedrempel- en hogedrempelinrichtingen;
 • de nieuwe inrichtingen;
 • de bevoegde federale en gewestelijke administraties, de doorstroming van informatie tussen die overheden, en de coördinatie van hun activiteiten;
 • het veiligheidsbeheersysteem, de veiligheidsrapporten en de noodplannen van, of voor de Seveso-ondernemingen;
 • de acties die vereist zijn tijdens, en na een zwaar ongeval;
 • de informatie aan, en betrokkenheid van het grote publiek;
 • de inspectieteams en het gezamenlijke inspectieplan; en
 • de strafsancties.
Het samenwerkingsakkoord dat werd gesloten in uitvoering van de Seveso 1- en 2-richtlijnen, wordt opgeheven. Verwijzingen naar dat oude samenwerkingsakkoord moeten vanaf nu gelezen worden als verwijzingen naar het nieuwe akkoord.
In werking:
 • 10 juni 2016 (op de dag van publicatie in het Staatsblad van de laatste instemmingsakte).
Bron:  Ordonnantie van 26 mei 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 10 juli 2016 (Brusselse instemming).
 • Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso 3-samenwerkingsakkoord).
 • Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad, Pb.L. 24 juli 2012, afl. 197 (Seveso 3-richtlijn).
 • Wet van 1 april 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 20 april 2016 (federale instemming).
 • Decreet van 14 april 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 22 april 2016 (Waalse instemming).
 • Decreet van 20 mei 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 30 mei 2016 (Vlaamse instemming).

Lees ook: Seveso: wat je moet weten over SWA 3

Gepubliceerd op 13-06-2016

  231