Milieu

Sluiting Langerlo maakt Vlaamse doelstellingen 2020 zo goed als onmogelijk

 Nu de investeerder van de geplande biomassacentrale Langerlo het faillissement heeft aangevraagd, komt er niet zomaar 2 miljard euro ‘vrij’ om de Turteltaks te verminderen, waarschuwt minister Tommelein. Want zonder de oorspronkelijk geplande twee biomassacentrales wordt het voor Vlaanderen nog moeilijker om de groenestroomdoelstellingen voor 2020 te halen.


Zelfs met de biomassacentrale van Langerlo was het al heel moeilijk om de doelstellingen voor 2020 inzake hernieuwbare energie te halen. Alleen al deze centrale zou evenveel capaciteit hebben als de gezamenlijke productie van alle zonne-installaties die gezinnen tot nu toe in België hebben geïnstalleerd. Zelfs als de particuliere investeringen in zonnepanelen in de komende 3,5 jaar evenveel capaciteit zouden toevoegen als in de voorbije tien jaar, zowat 250.000 installaties, dan zouden er ook nog meer dan 300 windmolens moeten bijkomen alleen om de capaciteit van Langerlo te vervangen.

Toen de eerste geplande biomassacentrale (Bee Power in Gent) werd afgevoerd kwam minister Tommelein met een nieuw Vlaams Energieplan 2020 met onder meer 280 nieuwe windmolens tegen eind 2020 en 6,4 miljoen nieuwe zonnepanelen.

Nu ook Langerlo niet doorgaat, reageert de minister opnieuw met een nieuw energieplan, maar daar wordt nog aan gewerkt. Toch wil hij ook de Turteltaks verlagen. “Ze zal omlaag gaan wanneer het kan,” kondigt hij aan in ‘De Tijd’ en op zijn eigen site. Door het annuleren van de twee biomassacentrales zal jaarlijks 440 miljoen euro aan subsidies bespaard worden vanaf 2019.

“Maar er moeten andere manieren gevonden worden om de groene stroom die uit de biomassacentrale had moeten komen te compenseren,” zegt Tommelein. “We moeten inzetten op nog meer energiebesparingen en extra productie van groene stroom uit zon en wind en op groene warmte.” De minister wil (een deel van) de Turteltaks daarvoor kunnen blijven inzetten en houdt dus een slag om de arm. Hij spoort ook burgers en bedrijven aan om meer te investeren in zonne-energie.

In ‘De Standaard’ van 10 april zegt Johan Albrecht van onderzoeksinstituut Itinera dat Vlaanderen beter meteen kan mikken op de doelstellingen van 2030. “Dan hebben we 13 jaar de tijd. Het komt erop aan Europa een deftig plan voor te leggen.” 

Gepubliceerd op 11-04-2017

  294