Milieu

Statiegeld drankverpakkingen: het onderzoek is afgerond

 
Op vraag van minister Schauvliege heeft OVAM een impactanalyse gemaakt van de invoering van een statiegeldsysteem voor eenmalige drankverpakkingen. De laatste fase daarvan, de opmaak van een blauwdruk voor het voorkeurscenario, is nu ook afgerond.

De resultaten van fase 1 en 2 werden al in mei vorig jaar gepubliceerd. Dat rapport brengt de economische, ecologische en sociale impact in kaart volgens vijf scenario's, afhankelijk van de soort verpakkingen waarop statiegeld verschuldigd is (o.a. glas, blik, kunststof, drankkartons, enkel kleine verpakkingen …) en het aantal inzamelpunten (o.a. grote distributie, kleine distributie en containerparken).

Blauwdruk voor het voorkeurscenario

Op basis van dat eerste rapport besliste minister Schauvliege om ook fase 3 van de impactanalyse uit te voeren: een blauwdruk voor de invoering van statiegeld volgens het voorkeurscenario. Dat scenario gaat over een systeem met statiegeld van 0,25 euro op alle eenmalige drankverpakkingen uit kunststof (PET/HDPE) en metaal (drankblikjes), ongeacht de inhoud of het volume. De inzameling is verplicht voor grote en middelgrote distributiepunten; andere inzamelpunten kunnen vrijwillig georganiseerd worden.

In een addendum-rapport, dat rekening hield met bijkomende informatie van de klankbordgroep en toegepast werd op het voorkeurscenario, werden dan de kostprijs van het statiegeldsysteem en de impact op de daling van de hoeveelheid zwerfvuil en van de opruimkosten daarvan herbekeken.

Er is ook een inschatting gemaakt van de mate waarin statiegeld tot verschuivingen kan leiden in de aankoop van dranken, zoals grensaankopen en verminderde drankconsumptie.

Er is ook een juridisch onderzoek aan toegevoegd, dat de mogelijkheden om een statiegeldsysteem volgens het voorkeurscenario in te voeren in Vlaanderen heeft bekeken.

 

Gepubliceerd op 14-01-2016

  275