Milieu

Studie voor Fost Plus trekt voedselverspilling in de balans

Verpakking

Verpakkingen worden steeds kleiner en talrijker, en dat lijkt slecht voor het milieu. Maar ze spelen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen voedselverspilling en kunnen bovendien de CO2-uitstoot helpen terugdringen.


Dat is de conclusie van een nieuwe studie in opdracht van de OVAM en Fost Plus, over de impact van verpakkingen op de voedselverspilling en het milieu. Ze werd uitgevoerd door Studio Spark (een bureau voor duurzaamheid, innovatie en marketing), Pack4Food en VITO in opdracht van de OVAM en Fost Plus. De studie weegt de milieu-impact van verpakkingen af tegen de verspilling van levensmiddelen. Fost Plus grijpt nu de resultaten aan om te wijzen op het belang van de ecologische voetafdruk van de voedselketen.

Voedselverlies

Wereldwijd wordt naar schatting één derde van al het geproduceerde voedsel niet opgegeten. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gaat in geïndustrialiseerde landen 40% daarvan verloren na aankoop van de consument. De totale hoeveelheid voedsel en nevenstromen die verloren gaan in alle schakels van de keten wordt voor Vlaanderen geschat op 2,1 miljoen ton per jaar.  Bovendien is voedselverlies niet alleen een ecologisch maar ook een socio-economisch probleem.

Studio Spark, Pack4Food en VITO bevestigen met deze studie de rol van verpakkingen in de strijd tegen voedselverspilling. Bart Jansen van Studio Spark: “Het idee dat meer verpakking soms een goede zaak voor het milieu kan zijn, is contra-intuïtief. In onze studie hielden we rekening met de volledige levenscyclus van het product, inclusief transport, bewaring, bereiding en voedselverlies bij de consument. Het doel van het onderzoek was duidelijkheid te verschaffen over de vraag hoe, en in welke mate, verpakkingen kunnen bijdragen tot het voorkomen van voedselverlies, en hoe we dat kunnen afwegen tegenover de inzet van extra of beter verpakkingsmateriaal.”

De positieve rol van verpakking

 

Goed ontworpen verpakkingen voor levensmiddelen en een ruimere keuze aan portiegroottes kunnen ervoor zorgen dat consumenten de hoeveelheid voedsel kopen die ze ook echt nodig hebben, en dus minder zullen verspillen. Nu er meer alleenstaanden en kleine gezinnen zijn is er ook meer nood aan kleinere porties. Daar kan extra verpakking tot minder voedselverlies en milieuwinst leiden, zeggen de onderzoekers.

Volgens Gaëlle Janssens van Fost Plus heeft reductie van verpakkingen ook limieten, namelijk op het punt waar de verpakking niet langer een bewarende of beschermende rol kan spelen en tot productverlies leidt.

Volgens Fost Plus is de milieu-impact van het verpakte product over de hele levenscyclus “…in de meeste gevallen een stuk hoger dan die van de verpakking zelf.” Wanneer dan voedselverlies vermeden wordt, kan extra verpakking in de eindbalans toch een goede zaak voor het milieu worden.

De studie zelf maakt een onderscheid tussen verschillende voedselcategorieën, want er bestaat geen pasklare oplossing voor alle levensmiddelen die in iedere situatie geldt. De optimale verpakking verschilt naargelang het type voeding. Bart Jansen: “Omschakelen van grote broden van 800 gram naar kleine broden van 400 gram is vanuit milieustandpunt al te verantwoorden als je daardoor een half sneetje minder moet weggooien en op voorwaarde dat het niet leidt tot extra autogebruik. Bij vlees wordt het kantelpunt nog veel sneller bereikt, omdat de milieu-impact van vleesproductie veel groter is dan die van brood. Vanuit milieustandpunt kun je beter twee kleine pakjes hesp kopen in plaats van één groot, als dat betekent dat je dat laatste halve sneetje hesp niet weggooit.”

 

Bron: Fost Plus

Gepubliceerd op 11-06-2015

  129