Sustatool voor KMO's eindelijk online

Op 15 maart 2019 lanceert de Vlaamse overheid officieel de Sustatool. Met deze online webapplicatie worden Vlaamse KMO’s door middel van concrete acties gestimuleerd om duurzaamheid in de bedrijfsvoering op te nemen en erover te rapporteren. Met de tool kunnen ondernemingen nadenken over hun impact op de samenleving, het klimaat en de omgeving en zo komen tot positieve actie terwijl dat ook nog een economische meerwaarde biedt.

De Sustatool methode werd de afgelopen jaren ontwikkeld en getest en wordt nu eindelijk aan het grote publiek getoond. Met de tool kan een KMO werk maken van een duurzaamheidsbeleid. De Sustatool-methode biedt een managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties. Hierbij kunnen KMO's diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen en monitoren. De Sustatool loodst het bedrijf immers doorheen verschillende stappen. De KMO kijkt eerst naar wat er al gebeurt binnen de organisatie en wat anderen doen. Vervolgens zet het bedrijf in op wat het beter wil doen, waarbij het acties kan kiezen per thema of Sustainable Development Goal (SDG). De KMO koppelt dan de gekozen acties aan haar doelstellingen, een projectplanning en een projectuitvoering. Ten slotte voert het bedrijf een controle uit om te zien of de doelstellingen werden bereikt.

De Sustatool bestaat uit een volledig individualiseerbaar dashboard van 15 duurzaamheids- en optimalisatiethema’s waaruit een KMO kan kiezen, verspreid over het niveau van:

  1. product/service excellentie;
  2. operationele excellentie;
  3. organisationele excellentie.

Per thema worden tientallen concrete en uitvoerbare duurzaamheidsinitiatieven beschreven die ook een financiële meerwaarde bieden. Ten slotte biedt de Sustatool een volledig individualiseerbare reeks van standaard-KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) over alle thema’s, die een perfecte monitoring van de evolutie mogelijk maken.

Ga naar de Sustatool.

De tool werd ontwikkeld met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goede praktijkvoorbeelden.

Gepubliceerd op 06-03-2019

  120