Milieu

Tommelein wil EPB verduidelijken en digitaliseren

 In de commissie Energie van het Vlaams parlement werden vanmorgen enkele wijzigingen aan de energieprestatieregelgeving gestemd. Vlaams minister van Energie Tommelein had daartoe een voorstel ingediend. De administratieve last wordt verminderd door de EPB-aangifte te digitaliseren, en de regelgeving wordt op verschillende vlakken vereenvoudigd en/of verduidelijkt.
 

Om de twee jaar evalueert het Vlaams Energieagentschap (VEA) de energieprestatieregelgeving: niet alleen de eigenlijke EPB-eisen en -berekeningsmethode, maar ook de procedures en de administratieve lasten. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein greep deze evaluatie aan om enkele vereenvoudigingen in te voeren.

Tommelein: “We digitaliseren de startverklaring en de EPB-aangifte. Zo zorgen we voor een administratieve lastenverlaging van vele tientallen pagina’s per aangifte. Daarnaast verduidelijken we de regels over wie verantwoordelijk is voor het halen van de EPB-eisen ingeval van een overdracht van de constructie tijdens de uitvoering van de werken.”

Daarnaast komen er nog twee andere aanpassingen die de duidelijkheid op het terrein moeten verbeteren:
  • gemeenten kunnen niet langer extralokale EPB-eisen stellen
  • de functie van EPB-verslaggever wordt onverenigbaar met het beroep van aannemer of installateur, wat belangrijk is om de objectiviteit van het verslag te garanderen en ervoor te zorgen dat dezelfde regels gehanteerd worden voor iedereen
 

Gepubliceerd op 25-01-2017

  162