Milieu

Tommelein zet in op subsidies voor groene warmte

 De vierde oproep voor projecten rond groene warmte en restwarmte leverde 15 goedgekeurde projecten op bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Die sterke stijging van het aantal aanvragen is te danken aan een aanpassing van de voorwaarden. In totaal krijgen 11 restwarmteprojecten, 1 project voor de productie van biomethaan, 2 projecten voor groene warmte uit diepe geothermie en 1 kleinschalig project voor duurzame warmte uit biomassa investeringssteun.
 

De Vlaamse regering kent een totaalbudget toe van 8,6 miljoen euro voor 15 warmteprojecten. De nieuwe minister van Energie Bart Tommelein wil van groene warmte en warmtenetten een volwaardig onderdeel maken van de energiepolitiek van de toekomst. De nieuwe projecten zijn vooral gericht op restwarmterecuperatie en diepe geothermie (aardwarmte). In één van de projecten zal een afvalverwerkingsbedrijf een volledige woonwijk verwarmen en van warm water voorzien. Een ander voorbeeld is een bedrijf dat zijn warmte uit water in de diepe ondergrond zal halen.

Een derde voornbeeld is een project waarbij biogas wordt gezuiverd tot biomethaan met dezelfde kwaliteit als aardgas. Dit biomethaan wordt gebruikt voor de aandrijving van vuilniswagens.

Warmte als hefboom voor hernieuwbare-energiedoelstellingen

56% van de Vlaamse energievraag bestaat uit warmte. Er is nog een groot onbenut potentieel van groene warmte, en ook heel wat restwarmte gaat vandaag ongebruikt verloren. Volgens studies van VITO kan groene warmte tegen 2020 een derde tot de helft van de Belgische doelstelling van 13% voor hernieuwbare energie invullen, en dit 6 tot 14 keer goedkoper dan via groene stroom. Deze 15 projecten zorgen ervoor dat er in Vlaanderen jaarlijks ruim 150 GWh extra groene warmte zal geproduceerd worden en bijna 50 GWh restwarmte een nuttige toepassing krijgt, rekent de minister voor. Dat komt ongeveer overeen met de warmtevraag van 9.000 gezinnen (de jaarlijkse warmtevraag van een gezin bedraagt gemiddeld 20.900 kWh).

Nog meer subsidies op komst

De Vlaamse regering wil investeringssteun toekennen voor groene warmte binnen een gesloten enveloppe. Tommelein gaat in de komende jaren de uitbouw van warmtenetten nog sterker stimuleren. “Ik ben blij vast te stellen dat vele bedrijven en organisaties hun interesse toonden in deze vierde oproep groene warmte en hierop hebben ingetekend. Want zowel voor gezinnen als voor industriële actoren biedt deze energiebron enorme opportuniteiten. Gaan we in Vlaanderen voor 1 procent meer groene warmte, dan hebben we 2 procent minder groene stroom nodig om de doelstelling hernieuwbare energie te behalen. Daarom wil ik het potentieel van groene warmte ten volle benutten.”

In het najaar volgt een nieuwe oproep om warmteprojecten in te dienen, waarvoor een budget van 10,5 miljoen euro wordt voorzien.

Vlaamse regering

Gepubliceerd op 02-06-2016

  304