Milieu

Transitiearena 'Duurzame wijken'

DuurzamewijkenOp dinsdag 27 mei komen experten en geïnteresseerden samen rond het thema ‘duurzame wijken’ op een evenement in Gent. In deze ‘transitiearena’ zullen alle aspecten van duurzame wijken besproken worden: nieuwbouw, inbreiding, (collectieve) renovatie, groenvoorzieningen, financiering…  Het ‘Lerend Netwerk Duurzame Wijken’ stelt acht projecten voor die van de Vlaamse overheid begeleiding krijgen om hun voortraject (RUP, masterplan) te verduurzamen. Dirk Otte (IWT) komt de geselecteerde projecten uit de ‘Proeftuin Woningrenovatie’ presenteren samen met verschillende partners. Tijdens de lunch kunnen plannen of vragen voorgelegd worden aan specialisten van Belgische banken en andere organisaties. In de namiddag wordt gekeken naar de projecten die sinds de vorige transitiearena (december 2013) werden opgestart. ‘Keynote speaker’ Birgit Beyer-Krahn, landschapsplanner in Berlijn, sluit de dag af met een getuigenis over de Duitse hoofdstad als voorbeeld van de rol en het gebruik van groen in de stad. Vanaf 16 u. is het netwerkmoment voorzien.

Het evenement vindt plaats in het Virginie Lovelinggebouw, het nieuwe Vlaams Administratief Centrum aan het Sint-Pieters-Station in Gent. Inschrijven kan hier. Meer details over het programma.

Gepubliceerd op 17-04-2014

  301