Twee op drie fabrikanten van chemische stoffen voldoet niet aan REACH-regels

De Europese Unie riep de REACH-verordening in het leven om de veiligheid van chemische stoffen te garanderen. Maar in twee op de drie registraties van stoffen zitten belangrijke veiligheidshiaten.

Centraal in de REACH verordening staat de verplichte registratie van alle chemische stoffen die in hoeveelheden van meer dan een ton per jaar geproduceerd of ingevoerd worden. Op die manier worden producenten verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de stoffen. Fabrikanten moeten de intrinsieke eigenschappen van de stof beoordelen en testen en op basis van de testresultaten een wetenschappelijk onderbouw dossier indienen bij bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Voor gevaarlijke stoffen, die kankerverwekkend of toxisch zijn, moeten producenten expliciet een vergunning aanvragen.

ECHA controleert op zijn beurt of de fabrikanten de stoffen correct registreert en publiceert de onderzoeksresultaten. Op basis van die resultaten reiken de lidstaten vergunningen uit. De lidstaten moeten fabrikanten sanctioneren die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld door een onvolledig registratiedossier in te dienen of geen betrouwbare testresultaten af te leveren.

Maar het jaarverslag van ECHA brengt aan het licht dat er slechts 700 dossiers onderzocht werden van de 20.000 stoffen die voor de start van REACH op de markt circuleerden. Bovendien moest ECHA vaststellen dat er bij twee derde van de onderzochte chemicaliën, belangrijke onderdelen van de REACH regels niet werden nagekomen.

Bij 71 procent van de in Europa geproduceerde chemische stoffen zitten er hiaten in de voorgeschreven tests of ontbreekt er belangrijke informatie over de veiligheid. De gebrekkige rapportering creeërt onduidelijkheid over de veiligheid van de stoffen. Chemicaliën worden verwerkt in tal van industriële producten, maar ook in cosmetica, voedsel en drank en geneesmiddelen.

Gegevens van het Europess milieubureau bevestigen de tekortkomingen. Hun rapport wijst uit dat 41 stoffen die 654 bedrijven samen produceren niet voldoen aan de veiligheidsregels. De chemische stoffen die een onvoldoende kregen, worden in grote hoeveelheden tussen 12 en 121 miljoen ton per jaar verwerkt, in de zware industrie, in verf of autobanden, maar ook in huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.
 
Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 14-06-2019

  84