Milieu

Tweede editie van de ‘UMiO Awards’ zoekt bodemprojecten

 Voor de tweede keer organiseert UMiO de “UMiO Awards”, die bodemsaneringsprojecten belonen. Tijdens het UMiO Bodemcongres in oktober worden de prijzen uitgereikt.
 

Om in aanmerking te komen moeten de bodemprojecten aan enkele eenvoudige criteria voldoen. Ze moeten te maken hebben met bodemonderzoek, -sanering of -bescherming in de breedst mogelijke zin, en een duidelijke meerwaarde hebben. Ze moeten ook demonstreerbaar zijn, enkel een idee of concept komt dus niet in aanmerking. Ze moeten gesitueerd zijn op Belgische bodem, en ze mogen nog in uitvoering zijn maar niet langer dan twee jaar geleden gestart. Er moet ook telkens minstens één bedrijf bij betrokken zijn. Onder die laatste voorwaarde mogen ook andere organisaties een project indienen, zoals onderzoeksinstellingen, een overheid of een consortium.

Er zijn twee categorieën:
  • projecten ingediend door studiebureaus (met goedgekeurd BSP)
  • projecten ingediend door aannemers/saneerders (met eindverklaring)

De jury bestaat uit experten, die deze beoordelingscriteria zullen hanteren: de maatschappelijk toegevoegde waarde, het innovatiegehalte, bredere toepasbaarheid en valoriseerbaarheid, samenwerking, duurzaamheid en het geïntegreerd karakter van het project.

Deze jury verwacht een gemotiveerde projectomschrijving, met aandacht voor de beoordelingscriteria.

Indienen moet via e-mail bij het UMiO-secretariaat  vóór 1 oktober.

 

Gepubliceerd op 07-09-2017

  113