Milieu

Tweede Fietstelweek in september

Fietsberaad Vlaanderen, een samenwerkingsverband dat lokale overheden ondersteunt bij de ontwikkeling van hun fietsbeleid en praktijkgerichte kennis, onderzoek en innovatie uitwisselt, organiseert tijdens de Week van de Mobiliteit (19 tot en met 26 september) de tweede editie van de "FietsTelweek". Duizenden fietsers kunnen dan weer hun mobiliteitsgedrag registreren via een app, wat een schat aan informatie voor lokale overheden zal opleveren.

FietstelweekDe actie richt zich op mensen die in hun woon-werkverkeer of voor andere verplaatsingen de fiets kiezen. Deelnemers downloaden een app waarmee hun dagelijkse verplaatsingen een week lang worden geregistreerd. Al die data worden verwerkt in statistische en geografische patronen die het fietsgedrag van de Vlaming letterlijk in kaart brengen. De resultaten van de eerste Fietstelweek in september 2015 geven al een goed idee van de gedetailleerde gegevens die dat oplevert.

Aanvulling op de tellingen

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, de vijf Vlaamse provincies en 150 Vlaamse steden en gemeenten werden op 420 locaties fietstellingen georganiseerd met telslangen en -camera’s alsook manueel. Uit de verwerking van de telresultaten bleek dat overheden meer inspanningen moeten doen om hun data te standaardiseren; slechts 55% van de aangeleverde data konden worden verwerkt. Maar met de fietstelapp worden ook de effectief gereden fietskilometers van de deelnemers geregistreerd, wat een beter beeld geeft van hun mobiliteitsgedrag. Het nadeel is dat dit enkel de vrijwillige deelnemers in beeld brengt en niet alle fietsers die aan een telpunt passeren.

De gratis app biedt overigens ook voordelen aan de deelnemende fietsers: ze kunnen hun eigen fietsgedrag registreren en krijgen het aantal fietskilometers en het verplaatsingsmotief van hun fietsverplaatsingen, plus informatie over de afgeleide impact op mobiliteit, gezondheid en klimaat.

Door deze gegevens over alle fietsers te aggregeren ontstaat een globale ‘fietskaart’ over het aantal fietsers, de gemiddelde snelheid of de herkomst en bestemmingsverdeling op bepaalde routes.

Resultaten in 2015

Aan de eerste telweek van september 2015 namen zo'n 5.000 app-gebruikers deel. Zij deden in die week samen 17.500 fietsverplaatsingen en fietsten ruim 70.000 kilometers. De gemeten gemiddelde triplengte bedroeg 5,4 km, wat vrij goed aansluit bij eerdere onderzoeken. 40% van de trips vond plaats van, naar of binnen de kernen van steden en gemeenten; 60% gebeurde buiten de kernen (niet de formele bebouwde kommen maar artificiële vaste perimeters rond de centra). Uit de geregistreerde verplaatsingen bleek eveneens dat 12% van de trips verplaatsingen van en naar een station waren, waarbij de gemiddelde fietser 4 km aflegde met uitschieters tot 40 km. Met de tweede editie zullen voor het eerst ook evoluties in dit gedrag te analyseren zijn.

Open dataplatform

Fietsberaad nodigt de lokale besturen uit om mee te doen en telpunten te organiseren. Ook bedrijven kunnen uiteraard hun fietsende werknemers uitnodigen om mee te doen, en zullen uit de resultaten die na afloop gepubliceerd worden op het Dataplatform Fiets eveneens lokale data vinden over het effectieve fietsverkeer en de modaliteiten die (al dan niet) ter beschikking staan in hun gemeente of in het kader van hun eigen mobiliteitsbeleid. De app is beschikbaar vanaf 5 september, deelnemers kunnen zich nu al aanmelden via fietstelweek.be.

Bron: Fietsberaad 

Gepubliceerd op 05-09-2016

  251