Milieu

Tweedefase-geluidsactieplannen voor Antwerpen, Brugge en Gent

De Vlaamse regering heeft de geluidsactieplannen voor de grote agglomeraties definitief vastgesteld. Deze 2e fase-actieplannen gaan verder op het elan van de 1e fase-actieplannen, maar bevatten ook maatregelen om de geluidshinder te beperken op plaatsen waar minder wagens en treinen passeren per jaar.
In uitvoering van de Europese richtlijn op het omgevingslawaai heeft de Vlaamse regering in 2010 geluidsbelastingskaarten opgesteld en geluidsactieplannen gemaakt voor de grote agglomeraties Antwerpen en Gent, en de regio rond de luchthaven van Zaventem. De actieplannen splitsten zich toe op:
 • agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners,
 • wegen met meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar,
 • spoorwegen met meer 60.000 treinen per jaar, en
 • luchthavens met meer dan 50.000 vliegbewegingen over eenzelfde periode van één jaar.
In een tweede fase is het de beurt aan:
 • agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners,
 • wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen, en
 • spoorwegen met meer dan 30.000 treinen.
Binnen het Vlaamse Gewest tellen alleen Antwerpen, Gent en Brugge meer dan 100.000 inwoners. Vandaar dat er nu ook een geluidsactieplan werd opgesteld voor de Brugse regio, en dat de actieplannen van Antwerpen en Gent werden verfijnd.
Over de 3 ontwerp-plannen met acties per regio werd er van 8 juni tot 31 juli 2015 een openbaar onderzoek gehouden. De Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Mina-raad) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werden om advies verzocht, maar brachten geen advies uit. Het openbaar onderzoek leverde 2 inspraakreacties op in Brugge. In Antwerpen liepen er 13 reacties binnen, wat ook niet veel is als men denkt aan Oosterweel, Ringland en de perikelen daarrond. Maar – zoals zo dikwijls – waren de Gentenaren het meest kritisch: 86 reacties, zonder een dossier als Oosterweel. U vindt de opmerkingen van de burgers, milieuorganisaties en gemeentebesturen in bijlage bij de definitieve plannen, samen met een reactie van het betrokken bestuur (departement LNE, agentschap Wegen en Verkeer, NMBS of Infrabel, of college).
Uit de persberichten van de Vlaamse regering weten we dat de regering de bijgewerkte plannen definitief heeft goedgekeurd op 13 mei. In het Belgisch Staatsblad verscheen alleen maar een berichtje met de inhoudstafels van de definitieve plannen en de mededeling dat u de goedgekeurde actieplannen kunt opvragen of downloaden bij LNE.
In werking:
 • 27 mei 2016.
Bron:Geluidsactieplannen (fase 2) voor de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge, BS 27 mei 2016.
 • Integraal geluidsactieplan voor de agglomeratie Antwerpen; 2de ronde, Departement LNE.
 • Integraal geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent; 2de ronde, Departement LNE.
 • Actieplan geluidshinder; Agglomeratie Brugge. Departement LNE.

Gepubliceerd op 31-05-2016

  243