Milieu

Tweejaarlijkse enquête over het energiebewustzijn en energiegedrag van de Vlaming

Om de twee jaar voert het Vlaams Energieagentschap een marktonderzoek naar de houding, de kennis, het handelen en de voornemens van Vlaamse huishoudens inzake hun energiegebruik en het Vlaams energiebeleid. Telkens wordt een duizendtal gezinnen ondervraagd.

Bij de meest recente enquête werden ook enkele vragen over het EPC (energieprestatiecertificaat) meegenomen, meer bepaald voor eigenaars en huurders die minder dan zeven jaar hun woning bezitten of huren.

Belangrijke factor voor eigenaars

Van die woningeigenaars bevestigt 80% dat ze een EPC hebben ontvangen bij de aankoop van een woning. De helft daarvan hield bij de keuze van hun woning rekening met de score van het EPC. Van deze 50% vindt nog eens 36% de impact van het EPC bij zijn woningkeuze ‘groot’ tot ‘zeer groot’, en 15% gebruikte de score van het EPC zelfs om te onderhandelen over de prijs.

Minder bij verhuur

Op de verhuurmarkt is de impact van het EPC kleiner: 68% van de huurders heeft een EPC ontvangen en 35% daarvan heeft rekening gehouden met de score van het EPC bij de keuze van hun woning. De score van het EPC werd door huurders evenwel niet gebruikt om te onderhandelen over de prijs. Uit de enquête blijkt ook dat 78% van de verhuurders op de hoogte is van de verplichting om over een EPC te beschikken bij verhuur.

“EPC in opmaak/aanvraag”: niet toegestaan in advertenties

Intussen merkte het Vlaams Energieagentschap op dat in advertenties waar woningen te koop of te huur worden aangeboden, vaak de formulering “EPC: in aanvraag” gebruikt wordt. Dit is niet toegestaan, waarschuwt VEA.

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om zowel de energiescore als het adres van de woning of de unieke code van het certificaat te vermelden in alle commerciële advertenties voor de verkoop of verhuur van een woning. Deze gegevens moeten al vanaf de eerste bekendmaking vermeld worden; later aanvullen is niet toegelaten. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. (De volledige richtlijnen over de advertentieplicht zijn hier beschikbaar.) 

Als er toch een advertentie geplaatst wordt zonder dat er een EPC aanwezig is, kan aan de publiceerder een boete van 500 euro opgelegd worden voor het niet voldoen aan de advertentieplicht. Bovendien riskeert de eigenaar een boete voor het niet beschikbaar zijn van het EPC.

Gepubliceerd op 29-10-2015

  364