Milieu

U mag mee zoeken naar een Vlaamse toekomstvisie op de Europese Unie

Vlaams minister-president Bourgeois werkt aan een toekomstvisie op de Europese Unie. Die moet de Vlaamse kijk op het bestuursmodel, de bevoegdheden en de beleidskeuzes van de EU formuleren.
 

Om die visie mee vorm te geven, nodigt de Vlaamse overheid alle ‘stakeholders’ uit om hierover mee na te denken. Daarom organiseren Vleva en het Departement Internationaal Vlaanderen op dinsdag 20 oktober een eerste consultatie onder het thema “Duurzame groei voor een sterke en kwaliteitsvolle toekomst”.

Daar zal u kunnen debatteren in drie parallelle groepen:

  • klimaat, energie en industrie: hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
  • biodiversiteit en duurzame productie
  • concurrentievermogen, duurzame groei en investeringen

De gemene deler zal deze vraag zijn: wat willen we dat de Europese Unie doet en niet doet?

Wouter De Geest (CEO van BASF) en Jos Delbeke (directeur-generaal Klimaat van de Europese Commissie) zullen voorafgaandelijk inspiratie aanreiken.  

Vleva stelt op haar site een startnota met de uitdagingen en twistpunten ter beschikking. Daar vindt u ook het programma en inschrijvingsformulier.

Alles gebeurt van op dinsdag 20 oktober van 9.00 tot 12.15 uur bij Vleva, Kortenberglaan 71 in de Europese wijk van Brussel. 

Gepubliceerd op 08-10-2015

  302