Uitrol digitale meters wordt versneld


 De Vlaamse regering wil de uitrol van digitale meters versnellen. Dat zal niet meer kosten maar juist minder, zo maakt minister Demir zich sterk.
 

De uitrol van de digitale elektriciteitsmeter startte in Vlaanderen na heel wat vertragingen op 1 juli 2019, en zou vijftien jaar duren. Dat wil minister van Energie Demir sneller. “We schakelen nu een versnelling hoger en beperken de termijn tot 10 jaar, met het zwaartepunt op de komende jaren. Netbeheerder Fluvius moet ervoor zorgen dat 80% van de gebruikers een digitale meter heeft tegen eind 2024.

Eind april 2020 waren er in Vlaanderen 269.000 digitale meters geïnstalleerd, geen 5% van het totale aantal van 5,7 miljoen analoge meters dat vervangen moet worden. Uit een recent rapport blijkt dat meer dan de helft van de EU-lidstaten een installatiegraad van 10% bereikt heeft voor slimme meters voor elektriciteit. In zeven lidstaten heeft al 80% van de gebruikers een digitale meter, of is de uitrol voltooid.

Maatschappelijke winst

Volgens minister Demir zal de versnelde uitrol een hogere maatschappelijke winst van gemiddeld 888 miljoen euro opleveren. Gespreid over 15 jaar levert de kosten-batenanalyse maar 768 miljoen euro op. Zij spreekt ook tegen dat deze versnelling noodzakelijk zal leiden tot hogere kosten voor de distributienetbeheerders en de eindklant. “Het einddoel van deze versnelde uitrol is zelfs het tegenovergestelde: de factuur drukken voor mensen die bewust omgaan met hun energieverbruik.”

De digitale meter biedt de consument een gedetailleerd overzicht van zijn energieverbruik, wat hem moet aanzetten aan tot energiebesparing.

(foto: VREG)


Auteur: Joris de Vroey

Gepubliceerd op 10-06-2020

  60