Milieu

Uitstel voor integratie socio-economische vergunning in omgevingsvergunning

Het omgevingsloket meldt dat de Vlaamse regering tegen 1 januari 2018 niet meer het nodige uitvoeringsbesluit kan opmaken om de integratie te bekomen van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten (de zogenaamde «socio-economische vergunning») in de omgevingsvergunning. Dat komt door de vertraging in de Codextrein Ruimtelijke Ordening die al lang in aantocht is.

De datum van inwerkingtreding van de betreffende bepalingen van het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid wordt daarom uitgesteld. De Vlaamse regering zal deze datum in het betrokken uitvoeringsbesluit bepalen. De integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning is dus voor een later tijdstip en zal samenlopen met de integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen.

De datum van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zelf, blijft voorlopig wel behouden op 1 januari 2018, aldus het omgevingsloket.

De Codextrein Ruimtelijke Ordening zal heel wat wijzigingen met zich meebrengen voor de VCRO. De invoering van het nieuwe beleidsplanningssysteem, maatregelen om het ruimtelijk rendement te verhogen en de gewijzigde regelgeving over de omgevingsvergunning zijn slechts enkele voorbeelden. Om iedereen hier zo goed mogelijk over te informeren, organiseert het Departement Omgeving enkele infosessies. Voor externe doelgroepen gaan die door op 29 januari (Gent), 6 februari (Leuven) en 20 februari (Brussel). De concrete timing en praktische info volgt later.

Gepubliceerd op 20-11-2017

  167