Milieu

Uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning vandaag gepubliceerd

Eindelijk zekerheid! Op 23 februari 2017 verdwijnen de milieuvergunning en de milieumelding, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de stedenbouwkundige melding, en worden er alleen nog omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen uitgereikt. Het langverwachte uitvoeringsbesluit bij het decreet op de omgevingsvergunning is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

En het is een dikke turf geworden. Voor de liefhebbers van cijfertjes: 521 bladzijden lectuur, 799 wetsartikels en 19 bijlagen. Het Omgevingsvergunningsbesluit wijzigt bovendien nog 58 andere besluiten…

Gezamenlijke vergunning

Met de omgevingsvergunning hoeft een ondernemer niet langer twee afzonderlijke procedures te doorlopen: één procedure voor de ruimtelijkeordeningsaspecten en een andere voor de milieugebonden aspecten. Eén gezamenlijk aanvraagdossier volstaat, met één openbaar onderzoek en één adviesronde. Doordat er geen twee afzonderlijke procedures meer zijn, zullen de adviezen over het project elkaar niet meer kunnen tegenspreken.

Er blijven ook nog maar twee vergunningstracés bestaan (dat van de gewone vergunningsprocedure en dat van de vereenvoudigde vergunningsprocedure) met daarnaast één meldingsprocédé.

De termijnen worden bovendien ingekort.

Het vergunningstraject zal in de regel 102 dagen duren zonder openbaar onderzoek, en 120 dagen mét openbaar onderzoek. Voor kleine veranderingen komt er een vereenvoudigde procedure met een doorlooptijd van 60 dagen.

Permanente vergunning

De omgevingsvergunning wordt ook een permanente vergunning. Dat is al altijd zo geweest in bouwdossiers, maar is nieuw op milieuvlak.

Om mistoestanden te vermijden, wordt er wel een regime van periodieke evaluatie van de vergunning ingevoerd, met de mogelijkheid om de vergunning ‘bij te stellen’. Wat aansluit bij het huidige regime van de aanvraag tot verlenging. Naast de periodieke evaluaties, zijn er ook ad hoc-evaluaties mogelijk.

Bestaande milieuvergunningen van beperkte duur kunnen via een aparte procedure ‘omgezet’ worden in omgevingsvergunningen van permanente duur.

Door de langverwachte publicatie in het Staatsblad weten we nu dat de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 van kracht zal worden.

Op senTRAL vindt u de laatste update

 

 

Gepubliceerd op 23-02-2016

  113