Milieu

VAL-I-PAC lanceert campagne om bedrijven beter te leren sorteren

 Verpakkingsafval in bedrijven wordt nog te weinig aan de bron gesorteerd. Ook VAL-I-PAC lanceert een nieuwe campagne.
 


Ook op het gebied van industriële verpakkingen is België een Europese koploper, zegt VAL-I-PAC, de organisatie die de inzameling en verwerking van deze afvalstroom beheert. We halen een een recyclagepercentage van bijna 89% voor industriële verpakkingen, na twee decennia van sensibilisering bij bedrijven en innovatieve inzamel- en sorteersystemen.

De OVAM liet recent een onderzoek uitvoeren, dat uitwees dat ongeveer de helft van het restafval bij bedrijven toch nog beter kan worden gevaloriseerd mits correcte sortering aan de bron. Daar ligt dus nog werk op de plank voor VAL-I-PAC, dat daarom een nieuwe sensibiliseringscampagne opzet.

Website en radiospots

iksorteerinmijnbedrijf.be” is de nieuwe website waar praktische informatie en tips specifiek voor bedrijven wordt verzameld, waarmee zij hun afvalbeheer kunnen optimaliseren. De website zal ook de transparantie verbeteren over wat er gebeurt met het ingezamelde afval.

Daarnaast lanceert VAL-I-PAC een campagne op de nationale radiozenders, eveneens met de bedoeling bedrijven aan te zetten hun afval beter aan de bron te sorteren. Ze wordt gesteund door sectororganisatie Go4Circle.

Informatie

De nieuwe website reikt enkele concrete tips en methodes aan om de afvalstromen in een bedrijf efficiënter te organiseren. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor de verschillende materiaalfracties, het mogelijke hergebruik en recyclageproducten. Er is een online tool om een stand van zaken op te maken in het bedrijf, en een schematisch overzicht van de verplichtingen per gewest en afvalstroom. Er zit ook communicatiemateriaal in, in de vorm van sorteeraffiches en brochures. En u vindt er wegwijzers naar mogelijke premies en naar de afvalophalers.

Met al die tools is de nieuwe website een handige aanvulling op de site die de OVAM ook heeft opgezet voor dezelfde doelgroep. Bedrijven krijgen bij VAL-I-PAC de details van de andere gewesten mee, en enkele praktische instrumenten om het sorteren in goede banen te leiden.

 

Gepubliceerd op 23-05-2018

  312