Vanaf 1 april nieuwe regeling voor gebruik van bodemmaterialen

Vanaf 1 april vallen niet enkel uitgegraven bodem, maar ook bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib onder de grondverzetsregeling. Momenteel bestaat er een verschillende regeling voor het gebruik van uitgegraven bodems (VLAREBO) en andere bodemmaterialen (VLAREMA). Dit zorgt voor verwarring, moeilijke handhaving, en werkt misbruik in de hand. Vanaf 1 april geldt er slechts één gebruikskader voor alle bodems. 

Bescherming tegen verontreiniging

Bodemmaterialen zijn afkomstig uit de bodem en naargelang de manier waarop deze materialen aan de bodem onttrokken worden, spreekt men van uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, grondbrij of bentonietslib.  De bodemmaterialen zijn in aard en samenstelling identieke materialen en hebben bij gebruik een vergelijkbare milieu-impact. De opvolging volgens de grondverzetsregeling zorgt voor een verbeterde rechtszekerheid doordat alle vrijkomende bodematerialen tot op de plaats van gebruik opgevolgd worden in het kader van de traceerbaarheidsprocedure.

De bescherming van de gezondheid van de mens en het behoud van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier staat centraal. Voor het gebruik van alle bodemmaterialen op of in de bodem wordt een normenkader gehanteerd dat in overeenstemming is met het kader voor bodemsanering.

De regeling is nodig om te vermijden dat verontreinigde bodem opnieuw gebruikt worden. Tegelijk beschermt de grondverzetsregeling de ontvanger of gebruiker tegen de aanvoer van verontreinigde bodem.

Traceerbaarheidsprocedure essentieel

De traceerbaarheidsprocedure maakt het mogelijk de essentiële stappen in het grondverzet (van kwaliteitsbepaling over uitgraving of ruiming tot levering van de uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodem) te controleren en de verschillende actoren in het grondverzet zo goed als mogelijk te begeleiden. Deze procedure legt immers de verplichtingen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen (bouwheer, aannemer, vervoerder, gebruiker) vast.
Hierdoor krijgt de ontvanger of eindgebruiker van de uitgegraven bodem de garantie over de gewenste kwaliteit van uitgegraven bodem in de correcte toepassing, hetzij als bodem, hetzij voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product. De erkende bodembeheerorganisaties Grondbank vzw en Grondwijzer vzw regelen het administratieve luik van de procedure.

Zie ook op senTRAL:

Zie ook: www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen

Gepubliceerd op 19-02-2019

  253