Vanaf 1 augustus is er een premie voor thuisbatterijen beschikbaar

Thuisbatterijen zijn een optie voor prosumenten om zelf opgewekte stroom die niet meteen verbruikt wordt, op te slaan voor later gebruik in plaats van het teveel naar het net te sturen. De Vlaamse regering keurde een voorstel voor subsidies voor thuisbatterijen eerder al goed, en na het advies van de Raad van State is de procedure nu helemaal rond. Vlaams minister van Energie Peeters ziet de thuisbatterij als een volgende stap in de energietransitie. “De premie kan eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen.”

Wie zelf stroom opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, doet er goed aan die meteen lokaal te verbruiken. Wie meer stroom opwekt dan hij kan verbruiken en niet beschikt over een batterij, moet die overtollige stroom op het net zetten, en voor dit gebruik van het net wordt ook een prosumententarief aangerekend. Daarover gaat trouwens de discussie met de VREG over de ‘terugdraaiende teller’ voor prosumenten.

Met een batterij kunnen deze kleine producenten van groene stroom hun overtollige elektriciteit zelf opslaan en achteraf weer ontladen wanneer hen dat het best uitkomt. Een batterij voor huishoudelijk gebruik heeft een capaciteit van 4 tot 8 kW. De zwaarste thuisbatterijen kosten zo’n 8.000 euro. De premie zal 250 euro per kilowattuur bedragen, met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt of 35% van de investeringskost. De premie zal zeker tot eind 2020 beschikbaar zijn.


Digitale meter verplicht

Zo’n batterij zal overigens ook alle belang hebben bij de ‘slimme’ digitale meters die vanaf 1 juli worden uitgerold. Die zullen in de toekomst immers beter kunnen aangeven welke momenten optimaal zijn voor opslag en voor verbruik. Ze registreren de afname en injectie van stroom op het net apart, en zijn een voorwaarde om voor een batterijpremie in aanmerking te komen. Eigenaars van zonnepanelen die straks een digitale meter weigeren zullen dan ook niet in aanmerking komen voor deze batterijpremie. En omgekeerd: wie na 1 juli nog niet direct aan de beurt komt voor een digitale meter en toch al een batterijpremie aanvraagt, krijgt de kosten voor de installatie van een digitale meter vergoed.

Door deze batterijen slim aan te sturen vanuit het net, en ze pas te laden als er een overproductie is, worden ze een belangrijke schakel tussen de vele kleine zonnepaneleninstallaties en het distributienet. Ze kunnen het net ontlasten als er een piekproductie is en stroom aan het net leveren als de energievraag groot is.


Andere voorwaarden

Naast de digitale meter zijn er nog enkele andere voorwaarden aan de toekenning van de premie verbonden:

  • het moet gaan om milieuvriendelijke batterijen; klassieke loodzuurbatterijen komen niet in aanmerking
  • de batterij moet geplaatst worden door een elektrotechnisch installateur

De premie kan vanaf 1 augustus worden aangevraagd bij het departement Omgeving.

Gepubliceerd op 28-06-2019

  95