Vanaf 14 juli opnieuw asbestcement toegelaten in recyclageparken

Een van de eerste versoepelingen van de corona-lockdown in Vlaanderen was de heropening van de recyclageparken, maar daarbij werd een uitzondering gemaakt voor asbestcent. Er waren toen immers te weinig FFP2- en FFP3-mondmaskers die nodig zijn bij de inzameling van die gevaarlijke stof, en wat er was werd aan de zorgsector voorbehouden. Nu die schaarste is opgelost, maakt de minister het aanvoeren van asbestcement opnieuw mogelijk vanaf 14 juli a.s.
 

Dat gebeurt met een nieuwe wijziging aan de omzendbrief over de tijdelijke maatrgelen. Maar wie asbestcement kwijht wil op een recyclagepark, checkt toch best eerst de website van zijn gemeente of intercommunale om de precieze datum te kennen.

De aanpassingen aan de omzendbrief kwamen er na overleg tussen de Vlaamse minister van Omgeving, de OVAM, de vereniging van de Vlaamse afvalintercommunales Interafval en de federatie van de afval- en recyclagebedrijven Go4Circle.

De wetgeving welzijn op het werk schrijft het gebruik van de FFP2- en FFP3-mondmaskers voor aan werknemers die met asbestvezels in contact komen. Dit is ook het geval voor de recyclageparkwachters die de container met asbestcement moeten klaarmaken voor afvoer. Nu het federale verkoopsverbod op die maskers opgeheven is, treffen de gemeenten en intercommunales alle praktische en logistieke regelingen om de inzameling zo snel mogelijk terug op te starten. Die start is ten vroegste mogelijk vanaf 14 juli, en afhankelijk van de lokale situatie kan dat op sommige plaatsen ook later zijn. 


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 02-07-2020

  28