Vanaf 2019 nieuwe premies voor warmtepompboiler en zonneboilers

De Vlaamse regering heeft definitief het licht op groen gezet voor nieuwe en hogere premies voor investeringen in warmtepomp- en zonneboilers. Eerder was er spraken van om de zonneboilerpremie te verlagen, maar de minister van Energie komt daar nu op terug.

 

Nieuw is de premie voor de plaatsing van warmtepompboilers om sanitair water te verwarmen. Een warmtepompboiler is tot 70% energiezuiniger dan een elektrische boiler.

Vanaf 1 januari kan u zo’n premie aanvragen; zowel particulieren als bedrijven komen in aanmerking. voor bedrijven bedraagt de basispremie 400 euro. Dat bedrag wordt verhoogd naargelang het vermogen, tot maximaal 5.040 euro of 40% van het factuurbedrag. De premie neemt geleidelijk af over vijf jaar. De premie voor particulieren start aan 400 euro en dooft dan uit (300 euro vanaf 2020, 200 euro vanaf 2021 tot eind 2023, 0 euro vanaf 2024).

Hogere premie voor zonneboilers

Voor zonneboilers bestond al een premie. Die technologie is dan ook al veel langer bekend als alternatief voor sanitair warm water. De Vlaamse regering had aangekondigd deze premie volgend jaar te verlagen maar houdt ze nu toch op 550 euro.

Tweede premie voor vervanging

Omdat de eerste generatie zonneboilers en warmtepompen stilaan aan vervanging toe is, en om te vermijden dat mensen voor hun verwarming of sanitair warm water opnieuw zouden kiezen voor een systeem op basis van fossiele brandstoffen, past de Vlaamse regering de premieregeling ook nog eens aan: voortaan kan u na 15 jaar opnieuw een premie aanvragen voor de vervanging van een zonneboiler of warmtepomp. Voor een warmtepompboiler kan dat al na 10 jaar, omdat de levensduur van zo’n boiler korter is.

Gepubliceerd op 06-12-2018

  173