Vandaag is ‘Earth Overshoot Day’, maar in België viel die al op 2 april

De dag waarop we met alle aardbewoners alle hulpbronnen hebben verbruikt wat de aarde in een jaar kan produceren, wordt ‘Earth Overshoot Day’ genoemd, want vanaf dan teren we op het kapitaal van de planeet.

Gepubliceerd op 01-08-2018

In 2018 is dat vandaag, 1 augustus, alweer een paar dagen vroeger dan vorig jaar, berekende de internationale onderzoeksorganisatie ‘Global Footprint Network’. Deze NGO volgt de menselijke consumptie op van materialen, voedsel, de CO-emissies uit fossiele brandstoffen en de milieuschade door woningbouw. In 1997 lag de datum van Earth Overshoot Day nog eind september, en sindsdien schuift deze waarschuwing jaarlijks naar voor.

 

Die ecologische plundering  van de aarde heeft niet alleen gevolgen voor de klimaatverandering, maar voedt een hele keten van effecten die samen het evenwicht van de systemen ondermijnen:  ontbossing, bodemerosie, dalende biodiversiteit, vervuilde zeeën, gebrek aan drinkwater, en natuurlijk de opbouw van broeikasgassen in de atmosfeer die de klimaatopwarming verder aandrijven. Dat dit ook enorme sociale en economische gevolgen heeft is intussen niet meer te ontkennen; denk aan massamigratie, verstedelijking en voedseloverschotten. Mathis Wackernagel van Global Footprint Network:  “Enkel als we stoppen met het plunderen van de planeet en met het gebruiken van fossiele brandstoffen kan de toekomst de mensheid nog toelachen. Dringende maatregelen zijn onder meer het halveren van de voedseloverschotten, het verminderen van de vleesconsumptie, een drastische reductie van het autoverkeer en het afstoppen van de demografische groei.” Al die inzichten zijn decennia oud en zetten economische en maatschappelijke trends in beweging, zoals het groeiend verzet tegen de vleesindustrie of de oproepen aan de financiële markten om te desinvesteren in fossiele brandstoffen.

gfn-country-overshoot-day-2018

Global Footprint Network maakte dit overzicht van alle nationale overshoot days per land. Op die datum zouden dus alle hulpbronnen op zijn als alle mensen in heel de wereld evenveel zouden consumeren als de inwoners van dat land.

In België hebben we die portie al op 2 april geconsumeerd, en daarmee staan we op de dertiende plaats na ‘usual suspects’ als de Verenigde Staten, Australië, Kuweit, Canada en Qatar, maar vóór de grote meerderheid van de staten - waaronder industrielanden als Duitsland (nr. 38), Frankrijk (nr. 39), U.K. (nr. 43), Japan (nr. 44) en China (nr. 65).

De NGO berekent deze datums aan de hand van nationale ‘Footprint Accounts’ die jaarlijks worden geüpdatet en die ook worden gepubliceerd. De organisatie stelt ook een individuele berekeningstool voor de ecologische voetafdruk ter beschikking.

 

 

Bronnen:

Global Footprint Network

Knack   

 

  786